Den boje proti AIDS jako apel pro vládu Petra Nečase

1. prosince 2010

Považuji za nesmírně důležité, že se Česká republika přihlásila k dnešnímu Mezinárodnímu dni boje proti AIDS. Tato zákeřná nemoc představuje stále obrovskou hrozbou a dnešní den je důležitým symbolem a znakem toho, že ji je potřeba brát skutečně vážně. A to nejen v Africe, ale i v naší zemi.

Plně podporuji občanská sdružení, která připravila rozsáhlé aktivity. Poukazují na alarmující vzrůst počtu nakažených – loni přibylo v naší zemi 157 HIV pozitivních, což je nejvíce v historii. Naše společnost zcela rezignovala na problém jménem AIDS, přestala s důslednou prevencí a upozorňováním na to, že tento problém je skutečně velmi vážný. Vláda Petra Nečase i přes tato otřesná čísla nakažených škrtá tolik důležité a potřebné peníze na prevenci, a to přes zoufalé volání odborníků, občanských sdružení i samotných nakažených. Přitom každý inteligentní člověk by měl vědět, že prevence je vždy levnější než následná léčba – a u HIV/AIDS to platí také. Léčba AIDS je velmi nákladná a Nečasova vláda chce ve zdravotnictví šetřit, i proto je drastické snížení výdajů na prevenci naprosto nehorázné a nelogické.

Pevně věřím a doufám, že mezinárodní den boje proti AIDS a opakované statistiky a výčty nemocných budou dostatečným podpůrným apelem pro současnou vládu Petra Nečase, aby se nad škrtem peněz pro prevenci pohlavních chorob znovu zamyslela. Naše společnost takové zamyšlení – a následné činy z něj vyplývající – zoufale potřebuje.

Blogy