Dbát na lidskou tvář revoluce

30. ledna 2018

V novém vydání debaty Jana Macháčka se spolupracovník Lidových novin ptá předních českých ekonomů, analytiků a pedagogů, co soudí o aktuálních žhavých tématech ze světa ekonomiky a financí. V uplynulých letech se hovořilo o robotizaci a automatizaci a jejich dopadu na lidskou práci. Aktuální otázka pro tento týden tedy zní: Připraví nás roboti o práci?

Technologické změny probíhají možná dynamičtěji, něž jsme ochotni si připustit, nikoli náhodou se mluví o revoluci. Rozvoj umělé inteligence roste raketovým tempem. Čtvrtá průmyslová revoluce není žádný neviditelný fenomén, žádná paní Colombová, o které se pořád jen mluví a nikdo ji nikdy neviděl.

Dnes nám nové technologie pomáhají usnadnit práci, zítra nás o ní mohou stejně tak připravit. Pracovní síla bude vytěsňována z výrobního procesu a nahrazována stroji. Zboží si v obchodech můžeme sami namarkovat, není potřeba prodavaček u kas. Kdo se špatně učil cizí jazyky, nepotřebuje tlumočníka: stačí chytrá aplikace v mobilu. Univerzitní kurzy na vysokých školách se dají absolvovat on-line.

Nebo si připomeňme nedávnou kauzu útlumu těžby v OKD. Ta byla přeci také způsobena technologickým pokrokem, byť v jiných zemích.

Čtvrtá průmyslová revoluce zasáhne prakticky do všech oborů. A je jedno, zda jde o výrobu zboží či poskytování služeb. Digitalizace nám pomáhá udržet vysoké tempo růstu produktivity práce. Stále větší část práceschopného obyvatelstva se ale díky ní bude stávat nezaměstnatelnými.

Na tuto proměnu se musíme dívat z více úhlů. Jen si vzpomeňme, co za sociální důsledky měly předešlé průmyslové revoluce. Raději bych se snažil dbát na lidskou tvář další podobné revoluce, než bezhlavě naskočit na Optimismus 4.0 (a zpětně se divit).

Bude na státu, případně na dalších relevantních hráčích, kteří nebudou sledovat jen prostý zisk, aby díky reformovanému vzdělávacímu systému dokázal lidi přeškolit, a pomohl jim umístit se v jiné pozici na trhu práce. Aby se trvale podílel na tvorbě nových pracovních míst. Aby bránil principy humanizace práce. Nebo aby dokázal čelit nárůstu nežádoucího sociálního napětí a frustrace ve společnosti, kterou s sebou hromadné ztráty zaměstnání budou přinášet.

Čtvrtá průmyslová revoluce totiž není jen o robotech a hezkých příbězích, které známe ze science fiction. V pozadí vždy stojí lidé a s nimi etické otázky.


Text vyšel na serveru lidovky.cz a ve zkrácené verzi 30. ledna 2018 v deníku Lidové noviny

Blogy