Čtyři

Volební komise přidělila jednotlivým volebním stranám čísla pro nadcházející volby. Čtyřka je podle numerologie praktické číslo. Dává lidem talent organizovat sebe a svůj život. Lidé jsou svědomití a realističtí. Praktičnost, zručnost, asertivita a pracovitost jsou pozitivní vlastnosti.

A čtyřka představuje i stabilitu. Vždyť stůl i židle mají čtyři nohy. A připomínám, že číslo čtyři je také číslem sociální demokracie do nadcházejících parlamentních voleb.

Politický program ČSSD ne náhodou stojí také na pomyslných čtyřech nohách. Tou první je snaha o zvyšování životní úrovně, protože když bohatne země, tak musí bohatnout i lidé. Svými činy ukazujeme, že zvyšování mezd a platů myslíme vážně a že v tomto úsilí hodláme pokračovat.

Druhou programovou nohou je podpora a starostlivost o rodinu s dětmi, protože děti jsou budoucností národa a naší země. A nejde přitom pouze o finanční podporu při narození dítěte či v průběhu výchovy, ale i o dostupnost a kvalitu vzdělávání a dalších veřejných služeb, a to bez ohledu na množství peněz v rodinném rozpočtu. Problémem je i finanční dostupnost bydlení pro mladá manželství. Tady navrhujeme bezúročné půjčky, podporu družstevní výstavbě a zejména výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi.

Třetí prioritou je kvalita a dostupnost zdravotní péče. ČSSD zrušila poplatky ve zdravotnictví a snížila doplatky za léky. Finančně jsme stabilizovali zdravotnictví jako veřejnou službu. Jsme proti privatizaci nemocnic, jsme proti znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví a proti rozdělování zdravotní péče pro chudé a pro bohaté formou zaváděním nadstandardů.

A tou čtvrtou pomyslnou nohou je mezigenerační solidarita a důstojné stáří. Každý národ si musí vážit těch, kteří svoji práci pro svoji rodinu a celou společnost již odvedli. ČSSD prosadila podporu výstavbě sociálních bytů pro naše seniory. Podobně jsme chtěli přijetím zákona o sociálním bydlení umožnit výstavbu sociálních bytů v obcích a městech. Zvýšili jsme důchody a podporujeme pravidelnou valorizace penzí. Prioritou je dostupnost a kvalita sociální péče i veřejné dopravy.

Každá vláda pod vedením ČSSD řešila problémy předchozích pravicových vlád a hlavně zvýšila životní úroveň občanů. Dokázala, že stojí na straně zaměstnanců, rodin s dětmi, seniorů i živnostníků. Dokázala, že stojí za těmi, kteří svojí poctivou prací přispívají k rozvoji společnosti a k důstojnému životu občanů České republiky. Sociální demokracie má kvalitní a realistický politický program opřený o zkušenosti a o osvědčené recepty k řešení současných problémů naší země.

A já věřím, že ta čtyřka nakonec přinese nejen volební úspěch ČSSD, ale především přinese lepší budoucnost našim občanům a rozvoj celé České republice.

Blogy