Co ukázalo uzavřené jednání Výboru pro obranu a bezpečnost?

4. března 2011

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které zbavilo mlčenlivosti bývalého ředitele Vojenského zpravodajství brig.gen. Miroslava Krejčíka, členové Výboru pro obranu a bezpečnost očekávali základní informace k některým kauzám, které hýbou resortem obrany a nejen jím. Namísto toho se dozvěděli závažné informace, úzce související s událostmi nucené rezignace pana generála v roce 2007.

Více jak dvacet let na cestě k demokratické společnosti není možno tvrdit, že žijeme v demokratickém a právním státě po vzoru našich západních sousedů. Ukazuje se totiž, že čest a pravda se obhajuje, pokud vůbec, až po velmi dlouhých a vyčerpávajících bojích. Případ pana generála je o to závažnější, že takových případů mohlo a zřejmě i bylo více, kdy politická zlovůle zničila profesionální kariéru člověka, který se s velkou pravděpodobností stal pro mnohé nepohodlným. A také, že ne vždy platí, že pravda vítězí. Alespoň u nás.

Kauza bývalého ředitele VZ také ukazuje na minimálně nedostatky v práci či liknavost orgánů činných v trestním řízení. O politickém ovlivňování některých případů raději hovořit ani nebudu. Prostě naše justice a státní zastupitelství není tak nezávislé, jak zaručuje ústava. Je sice správné, že politici nemají zasahovat do činnosti orgánů činných v trestním řízení, na druhou stranu je velmi obtížná nestranná kontrola veřejnosti , zejména v přípravném řízení.

Veřejnost a zejména jejich zástupci by se měli začít více zajímat o kontrolu zpravodajských, armádních i bezpečnostních složek. V dohledné bodě musí dojít ke zvýšení pravomocí jednotlivých kontrolních orgánů a musí se zavést kontrola všech zpravodajských služeb. Kromě ustavení nezávislé generální inspekce bezpečnostních sborů je nutno zajistit kontrolní mechanismy i pro Inspekci ministra obrany. Ale zejména musí dojít k takovým opatřením, které v budoucnu zamezí jakémukoliv ovlivňování či omezování činnosti orgánů činných v trestním řízení a zajistí skutečnou nezávislost českých soudů.

Kauza generála Krejčíka nemůže skončit přijatým usnesením výboru, který jednomyslně poděkoval bývalému řediteli VZ za jeho práci pro naši zemi. Je nutno, aby orgány činné v trestním řízení rozkryli podstatu a osoby, které stály v pozadí této kauzy. Důležité je, aby se dokončilo dříve zahájené vyšetřování kauz souvisejících s vojenskými nákupy a na základě nových trestních oznámení byly zahájeny úkony v trestním řízení k novým případům, ve kterých je podezření z korupce či z jiné trestné činnosti. Opravdu je již pět minut po dvanácté, aby konečně začalo pro všechny občany České republiky platit, padni komu padni.

Blogy