Co to je koordinovaná rehabilitace?

16. srpna 2012

V této hektické předvolební době se objevuje v rozhlasovém vysílání a v některém odborném tisku častěji důležité téma : moderní léčba iktů, tj. náhlých cévních mozkových příhod, lidově řečeno mozkové mrtvice .

Přitom je důležité vědět, že jde o častou akutní příhodu zvláště u těch osob, u kterých nebyla včas objevena anebo řádně léčena a kontrolována  tepenná hypertenze, jinými slovy vysoký krevní tlak. Uvedené poslední sousloví zcela jistě osloví řadu občanů, kteří vysokým krevním tlakem trpí. A právě ti by měli vědět, že při nedokonalé léčbě, kdy se krevní tlak nedostává do normálních hodnot, mohou být touto příhodou postiženi. Ucpaná mozková tepna způsobí, že v příslušném mozkovém okrsku dochází k náhlému omezení nebo zastavení průtoku krve a tím se do těchto míst nedostává nutný kyslík a živiny. Nemocný zjišťuje poruchu hybnosti na končetinách vpravo nebo vlevo, často nerozumí řečenému a ani sám nemůže bez problémů mluvit. Je naprosto nutné, aby se dostal včas do nemocnice (nejdéle do 4,5 hodiny po vzniku příhody), kde se touto problematikou zabývají. Jde o neurologické oddělení, nejlépe do iktového centra, kde je specializovaná péče poskytována. Především jde o upřesnění diagnózy, zda se skutečně jedná o ucpanou tepnu, což je příhoda naštěstí daleko častější, než je druhý typ této akutní příhody, tj.krvácení do mozku. Tam je prognóza horší a léčba méně účinná. Včasná léčba výrazně zlepšuje vyhlídky na uzdravení. Nedílnou součástí bývá i včasná koordinovaná rehabilitace, kdy se u nemocného aplikují takové metody, které postupně zprostředkovávají návrat k normě. Nemocný se učí znovu chodit, číst, psát, počítat a vše je nasměrováno k tomu, aby se brzy vrátil do rodiny, do pracovního procesu, do společnosti. Aby se obnovila i sociální složka lidského zdraví a pracovní dovednosti. Vyloučena není ani možnost rekvalifikace a nástup do jiného pracovního kolektivu, s jiným pracovním zařazením. Vždyť nejde jen o obnovu výdělečné činnosti, ale také o pocit užitečnosti a seberealizace. Pokud se podaří i s požehnáním zdravotních pojišťoven tato péče komplexně zajistit, pak lze hovořit o výrazném pokroku v léčebné, ale i v ekonomické efektivitě. Vždyť iktus je na druhém místě v příčinách smrti v celosvětových statistikách. V České republice postihuje tato příhoda 35 000 lidí za rok. A často zbytečně. Stačí, když se včas zachytí vysoký krevní tlak a řádně se léčí, i když nebolí…

Blogy