Česko je rozvojová země a má mít dluhy

16. prosince 2010

Tak takové hodnocení nepodává česká levice, ale uznávaný liberální profesor ekonomie Jan Švejnar. Současný člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podle pana profesora by nebylo problémem, kdyby český státní dluh rostl a nakonec se ustálil na 50% HDP.

Podle průzkumu veřejného mínění si před několika měsíci (dodávám, že v průběhu předvolební kampaně) osmdesát procent obyvatel myslelo (nebo bylo sdělovacími prostředky přesvědčeno), že ČR skutečně zkrachuje. Rozhodně nejsme v situaci řecké tragédie, i když naše zadlužení rychle roste. Podotýkám, že to jsou slova ekonomického experta současné vlády. Pouze dodávám, že je ke škodě věci, že tato slova nepadla před červnem 2010.

Pokud by nikdo nic nedlužil, nikdo by nikomu nic nepůjčoval a nepotřebovali bychom finanční sektor.ČR může růst rychle a je stále rozvojovou zemí. Dovolím si k tomuto komentáři pana profesora poznamenat, že bychom potom nemuseli sanovat problémy tohoto sektoru namísto financování důchodové či zdravotní reformy. Ale zároveň souhlasím s panem Švejnarem, že kromě investic do dopravní infrastruktury, jsou důležité i investice do lidského kapitálu (ekonomický termín), lidštěji do vzdělání našich občanů.

Pan profesor tvrdí, a já s ním souhlasím, že vysokoškolské bakalářské studium zvýšil procento vzdělaných lidí. Ano to je kvantita, teď je třeba se zaměřit na kvalitu. Protože je nutno na vysoké školy dostat více vědy a výzkumu. Dodávám, že to je budoucnost země. To je budoucí cesta, jak do vzdělávacího systému dostat více peněz nejen z veřejných rozpočtů a fondů EU, ale zejména ze soukromé podnikatelské sféry. Bez tohoto kroku nebude české hospodářství konkurenceschopné a efektivní.

Profesor Švejnar podporuje co nejrychlejší zavedení eura v naší zemi. Důvodem je nejen snížení nákladů firem a zvýšení exportní konkurenceschopnosti, ale také skutečnost, že Euro se stalo rychle rostoucí druhou rezervní měnou na světě, která se stala konkurencí k americkému dolaru. Je zbytečné zhoršovat si naši pozici tím,že nevstupujeme do eurozóny.

Pouze dodám, že i v tomto bodě mohu s panem ekonomem souhlasit. Pouze musím opětovně konstatovat, že tato vyjádření měla zaznít před sněmovními volbami.

Blogy