Česká republika potřebuje zajistit potravinovou soběstačnost

27. dubna 2012

Poslední údaje českého agrárního zahraničního obchodu poukázaly na stále zhoršující se stav českého zemědělství. V roce 2011 bylo dosaženo nejhoršího výsledku v historii ČR, kdy schodek obchodu se zemědělskými produkty se zhoršil na skoro 35 miliard Kč.

Z údajů jasně vyplývá, že růst českého vývozu potravin podstatně zaostává za tempem růstu agrárních dovozů.   Jedná se zejména o dovoz masa, mléčných a masných produktů.  Od roku 2000 se deficit s obchodem masa zvýšil 13 krát.  Krize v živočišné produkci podtrhuje neutěšený stav celého českého zemědělství. Podle výpočtů některých odborníků se hrubá česká zemědělská produkce dostala na úroveň roku 1936. Tento výsledek je důsledek otevření zemědělského trhu a nedostatečné podpory českých zemědělců. Liberalizace trhu je vždycky výhodná jenom pro nejsilnější hráče, čeští zemědělci k nim však nepatří.  Ovšem může být ještě hůř.

Evropská Unie je v procesu uzavírání dalších obchodních smluv, které otevřou zemědělský trh pro dovozy ze třetích zemích.  Nedávno EU schválilo také nařízení o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa ze zámoří. 

Přitom růst světového obyvatelstva může přinést nedostatek potravin ve světě, a pokud si sami necháme zničit svoje zemědělství, tak za několik let budeme muset tyto potraviny za nesrovnatelně vyšší ceny dovážet.  A to nechci připomínat, že úpadek zemědělství jde ruku v ruce  i s úpadkem českého  venkova.

V této souvislosti je třeba, aby vláda přijala rychlá opatření pro zvýšení živočišné produkce prostřednictvím doplňkových plateb a použití národních podpor. Posílení živočišné výroby totiž přispěje i k růstu zaměstnanosti ve  venkovských oblastech.

Blogy