Bude Fiala lepším ministrem než poradcem?

19. června 2012

Určitě bude lepším ministrem školství, než byl Josef Dobeš. Po tom, co jeho předchůdce napáchal v tomto těžce zkoušeném resortu, je dnes už každému jasné, že lépe by se v jeho čele vyjímalo i zlomené ukazovátko.

Pojďme ale postavit laťku o trochu výš. Má naději být lepším ministrem než byl on sám v roli hlavního vědeckého poradce premiéra Nečase? Ani o tom nemám nejmenších pochyb. Nedokázal mu totiž vysvětlit rozdíl mezi legalitou a legitimitou.

Premiér Nečas se opakovaně vyjadřoval a vyjadřuje v tom smyslu, že jeho vláda je legitimní. Fiala mu jako politolog po celou dobu svého působení v poradenském postu nedokázal vysvětlit, že už od dob Immanuela Kanta, tedy od konce 18. století, se legitimita vlády vymezuje nejen tím, že vznikla podle práva (a je tedy legální), ale i tím, že řádně funguje – a že ji jako takovou občané také uznávají.

V situaci, kdy podle různých průzkumů (které musí mít Fiala v malíčku) Nečasově vládě nedůvěřuje něco mezi 80 až 87 procenty občanů, Nečas takovými výroky prostě mate veřejnost a zapleveluje veřejnou rozpravu. A to neměl jeho hlavní vědecký poradce nechat bez povšimnutí.

Jinou otázkou zůstává, proč se sám rozhodl vstoupit do vlády, o které ví, že je sice legální, ale veskrze nelegitimní.

Blogy