Babiš maká – na analýze pracuje jeho ministerstvo tři roky

Již při minulém projednávání novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ), kterou se navrhovalo rozšíření jeho pravomocí i na města a kraje, si Poslanecká sněmovna usnesením vyžádala analytickou informaci o systému kontrol ve veřejné správě. Zajímala nás zejména problematika efektivity a případných duplicit kontrol státními orgány. Je opravdu neuvěřitelné, že ministerstvu financí trvalo tři roky, než takovou analýzu zpracovalo! Včera prošla vládou a do Poslanecké sněmovny se dostane snad někdy v květnu.

Takový přístup je obrovským zklamáním práce ministra, který se na sociálních sítích vychloubá, jak úspěšně stát řídí jako firmu a jak všechno zvládá levou zadní. Tak tuhletu analýzu jste pane ministře nezařídil, ale o tom psát určitě nebudete…

Otázku duplicit kontrol NKÚ jsme tak nemohli řádně projednat, protože nám chyběly potřebné podklady. Osobně mi došla trpělivost. Proto jsem připravil pozměňovací návrh, který garantuje, že kontrolní orgány státu, včetně NKÚ, budou moci u územních celků i u jiných osob ve stejné věci provést kontrolu maximálně jednou za rok. Posílíme tím práva kontrolovaných osob a donutíme příslušné orgány ke koordinaci kontrol.

Je to správný krok a jsem rád, že jsem o tom přesvědčil i kolegy v rámci projednávání zákona po prvním čtení. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj můj návrh podpořil.

Jiří Petrů, místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR

Blogy