Asociační dohoda jako kontroverzní milník krize na Ukrajině

16. září 2014

Evropský parlament dnes schválil asociační dohodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která se zmítá ve vnitropolitické krizi. Evropa tímto krokem přispívá ke stabilizaci hospodářské situace země a vytváří prostor pro rozvoj ekonomické spolupráce mezi oběma stranami. Nicméně přijetí dohody v této kritické době s sebou přináší rovněž řadu rizik.

Zájmem Evropské unie je rozvíjet obchodní spolupráci s Ukrajinou, která může přispět k hospodářskému rozvoji země, jež se dlouhodobě potýká s vážnými ekonomickými a sociálními problémy. Z tohoto pohledu bylo správné, že byla dohoda uzavřena. Schválení asociační smlouvy však může krátkodobě prohloubit současnou krizi na východě Ukrajiny.

Zároveň může dále zkomplikovat vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací. ,,Nikdo soudný nemůže očekávat, že schválení asociační dohody nebude mít dopad na vztahy Evropské unie a Ruska a že nebude dalším eskalačním milníkem probíhající krize. Napětí na východě Evropy bylo na nějakou dobu uklidněno dohodnutým, avšak neustále porušovaným
příměřím. Obávám se, že se krize nyní ještě zostří.” I přesto europoslanec Poche hlasoval pro schválení dohody. ,,Bylo potřeba dát směrem na východ jasný signál, že považujeme Ukrajinu za strategického partnera a že chceme jednat
o její evropské perspektivě. Je zapotřebí, abychom dali skutečně zřetelně najevo, že o Ukrajinu stojíme a že jsme ochotni vynaložit dostatek prostředků na její skutečné zapojení do evropského hospodářského prostoru.”

Možných negativních důsledků, které přinese schválení dohody o přidružení, si je Poche vědom, proto považuje schválení asociační dohody pouze za první krok směrem k společné budoucnosti Evropské unie a Ukrajiny. ,,Nyní je zapotřebí, abychom asociační dohodu využili jako základ pro hospodářský rozvoj Ukrajiny tak, aby z ní měli užitek především
ukrajinští občané. Dohoda nesmí být pouze pro oligarchy, kteří ovládají ukrajinskou ekonomiku. Rozvoj vzájemného obchodu se musí promítnout především ve vzniku nových pracovních míst na obou stranách a v celkové stabilizaci ukrajinského hospodářství. Evropský parlament musí dohlídnout, že dohoda nebude výhodná pouze jednostranně,” zdůraznil Miroslav Poche.

Blogy