Aktivní politika zaměstnanosti je pro MPSV jednoduše prázdným pojmem

24. ledna 2013

Bez ohledu na to, jakou metodiku k výpočtu nezaměstnanosti dnes MPSV používá, je v České republice nezaměstnanost celospolečenským problémem, zvláště ta dlouhodobá. Aby byla míra zaměstnanosti co nejvyšší, používá každý civilizovaný stát nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Česká republika však bohužel nikoliv.

Podle zákona o zaměstnanosti existuje sedm nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, kterými jsou rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování a příspěvek na nový podnikatelský program. Jak vidno nástrojů máme dostatek a v legislativě tedy problém zřejmě nebude.

V uplynulých dvou letech bylo na aktivní politiku zaměstnanosti ze státního rozpočtu vyčleněno 6, 3, resp. 5, 49 miliard Kč. Není to mnoho, neboť jde toliko o desetinu procenta HDP naší země. Zde by mohl být zakopán onen pověstný pes, proč MPSV dělá v této oblasti tak málo, ale ono je to ještě složitější a smutnější. V obou sledovaných letech MPSV totiž na aktivní politiku nevyčerpalo ani to, co bylo na tuto politiku určeno, a to podstatným způsobem. V roce 2011 vrátilo MPSV do státního rozpočtu nevyčerpaných 2, 48 miliard Kč, v roce 2012 více než polovinu.

V obou letech se pozornost MPSV soustředila v největší míře na veřejnou službu. Veřejná služba byla ikonou, tvrzeným nejlepším řešením, a to zejména proto, že s ní pro státní rozpočet nebyly spojeny finanční náklady. ČSSD vždy upozorňovala na to, že veřejná služba není a nemůže být nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti. Jde o nástroj hmotné nouze, který měl ve své původní podobě motivovat osoby v hmotné nouzi, aby si prací zlepšily své sociální postavení. Po celý minulý rok byla veřejná služba zneužívána jako vlastně jediný nástroj řešení nezaměstnanosti, což na sklonku listopadu ukončil až Ústavní soud svým nálezem, že v podstatě šlo o nucené práce.

Nejsem ani pomstychtivá ani zastánkyní veřejného pranýřování, avšak v tomto případě se domnívám se, že by ministerstvo za nevyužití oněch přidělených finančních prostředků pro aktivní politiku zaměstnanosti mělo někoho pohnat k odpovědnosti, a zřejmě v nejvyšších patrech MPSV či jednotného Úřadu práce! Jak k tomu přijdou nezaměstnaní, kteří jsou ochotni k rekvalifikacím, avšak nikdo jim nic nenabídne. Snad by se smířili s tím, že peníze ve státním rozpočtu nejsou, avšak nelze se smířit s tím, že peníze byly, ale jednoduše se nevyužily. Pro MPSV je dnes aktivní politika zaměstnanosti prázdným pojmem. Tato skutečnost se přeci musí změnit! Sociální komise Asociace krajů ČR i naši poslanci v Sociálním výboru Poslanecké sněmovny budou usilovat o to, aby se důvody, proč nebyly peníze využity, řádně vyšetřily a zveřejnily.

Blogy