A. Seďa: Zemědělství je nedílnou součástí života na vesnici

10. srpna 2020

Často se hovoří o potravinové bezpečnosti, ale málo kdo si uvědomuje, že to není dáno přeplněnými regály supermarketů. Je to schopnost našich zemědělců a potravinářů vyprodukovat, vyrobit a zásobovat naši zemi kvalitními a cenově dostupnými potravinami.

Záměrně hovořím o našich potravinách, tedy nikoliv o potravinách z dovozu. Přece nelze donekonečna dovážet potraviny ze zemí, které neplní normy a nedodržují pravidla, která dodržují místní zemědělci. O dvojí kvalitě potravin již toho bylo napsáno mnoho, ale skutek utek. Proto je důležitá nejen dostupnost, ale zejména kvalita potravin pro naše spotřebitele.

Naši zemědělci na vstup do EU doplatili, protože museli začít respektovat unijní pravidla i dotační tituly. Podpora na hektar byl zločin, který znamenal vybíjení stád a honbu za penězi z dotací. Do půdy se pak nedostává dostatek organické hmoty a dnes vidíme negativní dopady. Mimo jiné oprávněně kritizované neudržování vody v krajině či eroze půdy.
Proto je třeba namísto podpor na hektar u rostlinné výroby podpořit i dotaci na kus v živočišné výrobě. A protože je zemědělství i první na ráně v oblasti zhoršování klimatu, pak je třeba podpořit i ekologický způsob hospodaření. Jelikož nejlepším ekologem je dobře hospodařící zemědělec.

Problém venkova je i v tom, že jsme odsud zemědělce vystrnadili, že lidé přišli v místě o pracovní příležitosti, o výdělky a také o základní služby, jako jsou hospody či obchody. Lidé z vesnic nyní jezdí za prací do měst, kde si i nakupují a kam jezdí i za svojí zábavou či sportovním vyžitím. Je věcí starostů a obecních zastupitelů, aby tuto situaci pomohli změnit k lepšímu. Zemědělská politika EU není příliš nakloněna našim zemědělcům a ti proto potřebují pomoc od státu. Jde o to, že zemím primárně nejde o klima, ale o vlastní prospěch.

Proto je důležité, aby naši politici především hájili zájmy ČR a zájmy našich občanů. A pokud hovořím o právech občanů, pak je třeba řešit i regionální rozdíly v naší zemi.

Právě dnes v post koronavirové době existují snahy pravicových politiků seškrtat dotace do zemědělské výroby či do rozvoje venkova. A obávám se, že nebude snaha řešit ani regionální rozdíly či zajištění veřejných služeb. Je třeba si uvědomit, že právě pandemie ukázala na nutnost potravinové soběstačnosti a na posílení lokální výroby a zaměstnanosti.

Zemědělství je totiž nedílnou součástí života na vesnici a má i svou ekologickou funkci.

Blogy