A. Seďa: Rekonvalescence naší ekonomiky

28. května 2020

Sdělovací prostředky odhalily on-line v průběhu doby koronavirové rozdíly jednotlivých zemí. Ukazuje se totiž, že neo liberalismus způsobil zanedbání infrastruktury, nedostatečné kapacity a dostupnost veřejných služeb, zejména zdravotnictví či nedostatek zdravotních a ochranných pomůcek v případě vzniku krizí. Odkryla se důležitost hospodářské a potravinové soběstačnosti, solidarity, sebekázně či disciplinovanosti. Zároveň boj s koronavirem ukázal na potřebu a sílu vědy, výzkumu a vývoje. Naopak se ukázal problém s vysokou mírou administrativy a byrokratických překážek, problém nejasné legislativy a zejména resortismu.

Po každé nemoci následuje rekonvalescence. Ta je úspěšná tehdy, pokud se zvolí správný postup a pokud je pacient zodpovědný. A tady se již dnes naráží na rozdíly v pohledu pomoci naší ekonomice. Například ČSSD navrhuje zvýšení podpory v nezaměstnanosti z důvodu budoucích problémů vysoké nezaměstnanosti a nedostatku volných pracovních příležitostí.

Velmi účinným se stal program Antivirus či kurzarbeit, napomáhající udržet pracovní místa. Pravice daleko více intervenuje pomoc ve prospěch podnikatelů a firem. Přitom se zapomnělo, že dnes ekonomickým subjektům hrozí ztráta likvidity a druhotná platební neschopnost. Proto bylo a je důležité, jak se peníze ze státního rozpočtu použijí a jak budou efektivní pro rozjezd hospodářství. Dávat peníze na polomrtvé podniky, které měly problémy před koronavirovou krizí není dobrým řešením.

Ztráta příjmů a pocit ohrožení jsou nyní v celé společnosti. Proto předpokladem pro rekonvalescenci naší ekonomiky je také vyrovnání se společnosti s krizí. Strach a obavy krize vždy prohlubovaly. Ekonomika funguje, jen když se peníze točí. A je jedno, zda ve spotřebě domácností, firem či státu. Proto jsou velmi důležité investice, které zároveň přinesou efekt v blízké budoucnosti. Efekt pro české hospodářství a nikoliv nákupy zahraničních výrobků či techniky. Důležité je zachovat i sociální soudržnost ve společnosti a hájit sociální důstojnost občanů. Proto je třeba nezapomínat na růst mezd, platů a penzí. Bez soudržnosti totiž nebude ochota a iniciativa obyvatel něco změnit a přispět tak k budoucímu rozvoji České republiky.

Blogy