A. Seďa: Nedostupné bydlení je časovanou bombou v naší společnosti

24. června 2020

Nejen cenově nedostupné bydlení, ale i vysoké nájmy a náklady na provoz se urvaly z pomyslného řetězu. Do toho ještě vrazila pomyslné vidle ČNB, která zhoršila dostupnost hypoték. A politici si vůbec neuvědomují či si nechtějí uvědomit, že nedostupné bydlení je časovanou bombou. A je pouze otázkou času, kdy společnost vybuchne.

Pokud chceme nadále budovat sociální stát a solidaritu ve společnosti, nemůžeme si zakrývat oči před touto problematikou a neustále oddalovat přijetí zákona o dostupném bydlení. Je sice dobře, že nová koncepce bydlení na období let 2021 až 2023 hodlá více podpořit i jiné formy bydlení než vlastnické, nicméně problém nastane při hledání volných finančních zdrojů. Vždyť i aktualizovaná rodinná politika počítá s podporou družstevní výstavby.

Tato forma je výhodná v tom, že nepotřebujete hypotéku a stačí vám maximálně třetina vlastních zdrojů a zbytek financí zajišťuje bytové družstvo. Družstevník pak platí měsíční splátku družstvu, většinou nastavenou na 25 let. Jakmile splatíte celou anuitu, pak si byt můžete převést do osobního vlastnictví. Takže jediným problémem je dostatek vlastních zdrojů. Ty lze získat pomocí komerčního úvěru, ze stavebního spoření, hypotéky. Určitě vhodným zdrojem by bylo zavedení novomanželských půjček, garantovaných státem.

Další možností, jak rozhýbat trh s nájemním bydlením je výstavba nových městských a obecních bytů. Stát by měl tuto bytovou výstavbu podpořit dotačním titulem, ne podobným, jako v případě bytů sociálních. Problémem je neochota komunálních politiků zajišťovat nájemní bydlení. Ti raději podporují individuální bytovou výstavbu či výstavbu rodinných domů. Prostě proto, že nájmy v případě dotovaných bytů jsou státem regulované. Proto sociální demokraté navrhují vlastní návrh na podporu bytů pomocí veřejně prospěšné společnosti, kterou by zakládala obec či město, a která by si vzala úvěr ke stavbě bytů.

Nerovnost se projevuje i ve vlastnictví samotných nemovitostí, v naší zemi schází zdanění krátkodobých pronájmů, vyšší zdanění nemovitostí neurčených k trvalému bydlení či zdanění spekulací s byty. Problémem je i trvalé bydlení na radnicích a neřešení bezdomovectví. Každá vlastněná nemovitost je investicí. Ale proto je tu stát, města a obce, aby finančně podpořily nájemní bydlení, které, a to je třeba si přiznat, je mezi Čechy méně oblíbené, než je tomu u obyvatel jiných evropských zemí. Tím se u nás projevují další problémy s tím spojené.

Dnes se ukazuje, že vlivem ekonomických problémů po pandemii, bude ze strany pravice snaha škrtat jakékoliv dotační tituly a pokus jít cestou snižování daní firmám a podnikatelům. Ale tuto cestu jsme si již jednou vyzkoušeli v letech 2008 až 2013 a všichni víme, že negativní dopady ekonomické krize opatření tehdejších pravicových vlád ještě zvýšily. A že tato opatření byla především zaměřena vůči seniorům, nemocným a lidem práce. Přitom investice do bydlení pomohou nejen ekonomice, ale zejména našim občanům.

Blogy