A. Seďa: Marshallův plán podle levice

5. června 2020

Negativní zkušenosti ze škrtů české pravice z období ekonomické krize 2008 a po ní ukazují, že pokud stát podseká investice a domácí spotřebu, pak se dostane do obrovských problémů, zejména v nedostatečné zajištěnosti kvalitních a dostupných veřejných služeb. Proto je důležité se z těchto negativních zkušeností poučit a volit v post pandemické době jiná chytřejší řešení. Takovým řešení je přijetí plánu obnovy a rozvoje naší země.

Koronavirua odhalil řadu problémů světové ekonomiky, současného společenského systému i špatné funkčnosti státní a veřejné byrokracie. Každá společenská krize odhalí morálku společnosti a zejména morálku jejích elit. Z tohoto pohledu by na tom nemusela být česká veřejnost špatně, když si vzpomeneme solidaritu, odpovědnost a občanskou kázeň v průběhu pandemie. Nicméně v té době existoval mezi lidmi strach, který utvářel chování jedinců a nakonec i celé společnosti. Ale buďme rádi, že jsme období koronavirové zvládli.

Neo liberalismus ve světě selhal honbou za ziskem, z něhož mělo prospěch pár vyvolených miliardářů. Nedostatek zdravotní prevence, sociální deprivace, podcenění zdravotního a sociálního pojištění, neudržitelný státní a soukromý dluh, nízké úrokové sazby, víra v neomylnost centrálních bankéřů, neschopnost vytvořit podmínky pro reálnou ekonomiku, neřešení negativního demografického vývoje, praktická nefunkčnost státních institucí, nedostatek vizí či dlouhodobých plánů odhalily nedostatek spravedlnosti ve společnosti. Jenže empatie se v naší zemi nedostává mnohým politikům ani na regionální, ani na celostátní úrovni.

Přátelé kapitálu a současného ekonomického systému se velmi rychle otřepali a opět přicházejí se stejnými řešeními „volného trhu“, jakoby to bylo samospasitelné perpetuum mobile. Proto hrozí, že se dnešní turbulence změní na něco horšího. Přitom dnes je veliká možnost a příležitost změnit společenské, politické a hospodářské podmínky k lepšímu a spravedlivějšímu. A bude záležet na každém z nás, zda převáží opět šoková terapie z pera pravice a korporací nebo proběhne modernizace a vláda se postaví za české firmy, živnostníky a zaměstnance a vytvoří společně s odbory plán obnovy ekonomiky na ekologickém, sociálním a vzdělanostním základě.

Objem prostředků, které chystají státy na obnovu ekonomiky, to je něco podobného jako Marschallův plán po válce. Teď bude hodně záležet na vizi politiků, jak se k věci postaví oni. Doufám, že tu budou politici, kteří nabídnou investice, které nás budou posouvat. Že budou přicházet spíše s racionálními než s populistickými řešeními. Každá krize nahrává politickým stranám, které nabízejí rychlé řešení a tíhnou k populismu. Ovšem v každé demokratické společnosti nemůže existovat moc bez odpovědnosti. A tuto moc delegují občané na své volené zástupce. Proto jsou volby důležité pro každou další budoucnost nejenom naší země.

Udržení kvalitní a dostupné zdravotní a sociální péče, řešení klimatických změn a jejich negativních dopadů na život společnosti, záchrana zmírajících ekosystémů, energetická a potravinová bezpečnost, podpora lokálních ekonomik, zvýšení spravedlnosti ve společnosti, tak jako vzájemná solidarita a spolupráce, jsou v dnešním světě zapotřebí. Protože jak je vidět na prodělaných krizích z posledních let, nic není zaručeno. Ani bezpečí, ani blahobyt, ani soudržnost společnosti. A o tom všem je Marshallův plán podle levice.

Blogy