A. Seďa: Když schází odpovědnost politiků

12. listopadu 2020

Je zřejmé, že ne vláda, ale Covid-19 zapříčinil probíhající a zřejmě ani letos nekončící corona krizi. A tady bych souhlasil s prezidentem, že pokud se udělaly některé chyby, pak za ně je vinna nejen vláda, ale i opozice a občané, nerespektující prevenci a podporující konsum před zdravím.

Pokud současná menšinová vláda s podporou komunistů odsouhlasila na tento rok deficit státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun, pak se obávala, že veškerá navrhovaná opatření „spolknou“ tuto pro většinu občanů nepochopitelnou sumu peněz. Dnes se ukazuje, že schodek bude zřejmě nižší, jelikož podnikatelé a stále fungující firmy do „investičních rizik“ nepůjdou. Totéž lze říci o drtivé většině zaměstnanců, kteří na „ošetřovném“ či Antikovidu nic nevydělali, naopak zjistili, že je třeba šetřit na horší časy. Oba tyto trendy spolu s omezenými možnostmi „utrácet“ způsobily“ růst úspor. A nejen já se obávám, že zrušení superhrubé mzdy v podání ANO 2011 situaci nezmění.

Coronakrize, jak upozorňují politologové, sociologové a ekonomové, mění naši společnost a odhaluje problémy globálně nastavené ekonomiky i neo liberální politiky. Nicméně doposud je marné volání po jakékoliv společenské změně, která by přinesla více lokální ekonomiky, více potravinové a energetické soběstačnosti, větší úsilí k modernizaci a konkurenceschopnosti, k lepší ochraně životního prostředí a zejména ke spravedlivější a solidárnější společnosti jako celku.

Pokud prvním čtení prošel návrh státního rozpočtu na rok 2021 s deficitem 320 miliard korun a s dalším skrytým deficitem je výši minimálně 110 miliard Kč, pak problémem nebude pouze tento deficit či schodky veřejných rozpočtů, ale zejména nutná konsolidace veřejných rozpočtů v letech následujících. To dokazuje nejen nezodpovědnou politku ANO 2011, ale i nedostatek odpovědnosti politiků pravicové opozice. Ta jedním hlasem varuje a straší před kolapsem, což ve svém důsledku znamená utvrzení občanů a podnikatelů neutrácet, neinvestovat, ale šetřit na horší časy.

Co je platná odpovědnost ČSSD ve věci sazeb superhrubé mzdy, když zastání nedostane ani od svého bývalého předsedy a současného prezidenta. Ten se tváří spíše jako neo liberální ekonom, který „vždy“ odmítal zadlužení státu a kterému je dnes šuma fuk, jak na tom jsou zaměstnanci a senioři. On raději podpoří investice do megalomanských projektů jako je průplav D – O – L nebo navrhuje rušení daňových výjimek, namísto toho, aby podpořil progresivní zdanění či daně z majetku nebo neproduktivního kapitálu. Ono odtržení prezidenta od reality života se ukazuje v plné nahotě. Tak jako se ukazuje, že byl vždy spíše ekonomem než sociálním demokratem.

A když jsme u odpovědnosti politiků, pak si položme otázku, jak se má zachovat ČSSD ve třetím čtení tohoto „špatného“ návrhu rozpočtu. O to více, pokud projde s podporou ODS návrh premiéra na jednotnou daň 15%. Podle mého názoru je třeba koaličnímu partnerovi jasně říci, a to ještě před druhým čtením státního rozpočtu, že pokud projde tento pozměňovací návrh, pak se z pohledu sociální demokracie jedná o porušení koaliční smlouvy. A proto ČSSD nebude hlasovat pro rozpočet. Tady nemohu souhlasit s názorem, že lepší špatný rozpočet než rozpočtové provizorium. Pokud někdo ohrožuje kvalitu a dostupnost veřejných služeb, nedodržuje koaliční smlouvu a pachtuje se s pravicovou opozicí, pak je to ohrožení zájmů voličů sociální demokracie. A to je dle mého názoru vyšší karta, která přebíjí vládu i státní rozpočet, o kterém všichni vědí, že je na vodě.

Blogy