Zpravodaj sociální demokracie 16. září 2022

20. září 2022

Projev předsedy sociální demokracie Michala Šmardy:

obrázek

 

Úvodník předsedy sociální demokracie

Milí přátelé,

chci vám poděkovat. Za vaši aktivitu, snahu a za vaši práci, kterou odvádíte na předvolebních kampaních. Vidím to na každém kroku, vnímám to při každém rozhovoru. Většina z vás usilovně pracuje na tom, aby naše práce byla vidět a naše myšlenky slyšet. A to je dobře. Jen tak je možné obhájit naše pozice a vybojovat nové. Jsem hrdý na to, že jsme to nevzdali. Z celého srdce vám děkuji.

Nevzdáváme náš boj o dobré místo pro život, o jistoty pro nás, naše rodiče a naše děti. Pro naše sousedy, přátele a známé. Bojujeme za dostatek míst v mateřských, základních, ale i středních školách, budování domovů pro seniory a zajištění sociální péče, komunitní energetiku, dostupné nájemní bydlení a podobně životně důležité jistoty.

Sociální demokracie bude lidem na radnicích prospěšná. Bude si vážit lidí a dohlédne na to, aby radnice prosazovaly solidární, spravedlivou a rozumnou politiku.

V příštím týdnu nás čeká nejsložitější období. A velmi si přeji, aby to byl týden s dobrým koncem.

Přeji nám hodně sil

Michal Šmarda

předseda ČSSD

obrázek


Setkání sociálních demokratů v Praze

Kandidáty do Senátu a do zastupitelstev velkých měst představila sociální demokracie v neděli 11. září v pražském Lidovém domě.

Společně se zahájením závěrečné části kampaně vedení ČSSD také představilo vlastní odpovědi na energetickou krizi a Desatero pro dobře vedenou obec – hlavní úkoly sociálně demokratické politiky v obcích a městech.

Na to, jak setkání probíhalo, se můžete podívat v krátkém videu ODKAZ ZDE.

Fotografie z akce naleznete zde.

obrázek


 Desatero pro dobře vedenou obec -SPOLEČNÉ MÍSTO K ŽIVOTU, SPOLEČNÁ ODPOVĚDNOST

V rámci našeho nedělního setkání jsme vám i veřejnosti představili finální sociálně demokratické Desatero pro dobře vedenou obec.

Je to naše společná práce. Děkujeme všem, kteří nám poslali své návrhy a připomínky. Bylo jich skutečně mnoho a nás váš zájem těší.

Představujeme i zde hlavní úkoly sociálně demokratické politiky v obcích a městech:

Přívětivá samospráva – obec pro každého: Senioři i rodiče s kočárkem musejí mít snadný vstup do úřadů a dalších důležitých budov. Sociální a zdravotní péče musí být dostupná pěšky, veřejnou dopravou nebo třeba pomocí senior taxi. Doprava po městě musí být bezpečná a pohodlná pro chodce i cyklisty. Občanům ušetříme cestu i čas pomocí eGovernmentu a jejich názorům dáme větší prostor prostřednictvím občanských konzultací a místních referend.

Skutečně veřejná doprava: Sociální demokraté berou jako závazek, že za základními službami, lékařem, školou i kulturou se člověk dostane rychle, pohodlně a často i ze sídliště na předměstí nebo spádové obce. Nedovolíme zlikvidovat České dráhy. Jsou nenahraditelné, když jde o dobrou dopravu do všech koutů Česka za jasně danou a přijatelnou cenu. Chceme transparentní ceny za dopravu u všech dopravců, využít k tomu lze existující jednotnou jízdenku. Městské satelity mají být s městy spojeny nejen dobrými silnicemi, ale především veřejnou dopravou.

Bezpečné ulice: Každý občan se musí ve své obci cítit bezpečně. Zlepšíme bezpečnost pro děti v okolí škol a hřišť. Bezpečnost je i to, že žádné dítě nemusí cestou do školy uskakovat před projíždějícími auty. Posílíme bezpečnostní hlídky a prevenci kriminality tam, kde je třeba. Budeme podporovat rozvoj městské policie. Klíčem k úspěchu jsou ovšem razantní postup proti obchodníkům s tvrdými drogami, každodenní práce s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách a vzdělávací programy na školách.

Levnou elektřinu do každého domu: Sociální demokraté budou podporovat zakládání obecních energetických sdružení a družstev anebo výstavbu obecních a městských tepláren na biomasu. Po státu budeme požadovat podporu komunitní energetiky. Proti vysokým cenám energií pomůže podpora slunečních elektráren na střechách soukromých domů i obecních budov. Kde se to hodí, je na místě stavět i větrné elektrárny. Odpovědností státu jsou dodávky elektřiny, plynu a tepla za dostupné ceny.

Dostupné zdravotnictví: Nestačí, že máme na lékaře nárok, musíme se k němu také rychle a včas dostat. Dostat zubaře anebo praktika do obce, to je ze zákona úkol zdravotního pojišťoven a státu. Obce mohou pomoci, když nabídnou levnější byty anebo příspěvek na vybavení ordinace. Nejdůležitější je, že starostové za sociální demokracii budou společně tlačit na stát, aby plnil, co je jeho povinnost. Naši starostové budou žádat, aby za lidi mimo centra platil stát více peněz. Pak do menších obcí přijdou lékaři snáz a častěji.

Vzdělávání bez překážek: Zajistíme pro všechny děti místa ve školce v dostupné vzdálenosti. Pro podporu slaďování rodinného a pracovního života zřídíme síť mikrojeslí, které rodiče budou moci využít. Zajistíme obědy pro všechny děti ve školkách a na základních školách, využijeme k tomu dostupné prostředky krajů a státu. Rozšíříme počet bezplatných volnočasových aktivit, které budou děti duševně i tělesně rozvíjet. Základní školy mají být opravdu bezplatné.

Kultura do každé obce: Lidé mají zůstávat i v menších městech a pohraničních krajích. Budeme podporovat kulturní a spolkový život občanů pomocí obecních dotačních fondů a zajistíme dostatek prostředků na provoz místních kulturních institucí, jakými jsou knihovny, divadla nebo muzea. Každá obec by měla mít své místo pro setkávání a spolkový život. Vždy také najdeme prostředky na výstavbu a rekonstrukce školek, škol, sportovišť, nebo domů s pečovatelskou službou.

Levnější bydlení pro všechny: Obce pod vedením sociální demokracie budou samy stavět byty a podporovat družstevní výstavbu s podporou státu. Postavíme nové nájemní byty, které budou nabízeny za rozumné ceny začínajícím rodinám, rodičům samoživitelům a dalším, pro které znamená nájemné podstatnou část životních nákladů. Pro potřeby seniorů v menších obcích budeme zřizovat i malé projekty sdíleného bydlení.

Ve velkých městech budeme regulovat krátkodobé pronajímání nemovitostí turistům přes platformy jako je Airbnb, které obchází zákon a zvyšují ceny bydlení pro obyvatele města. Naši starostové budou po ministerstvu pro místní rozvoj požadovat, aby konečně připravilo funkční cenové mapy. Díky jasným datům nakonec klesnou nájmy řadě jednotlivých lidí.

Ochrana před suchem a horkem: Voda je strategická surovina a kde bude příležitost, má se vrátit do veřejných rukou. Podpoříme místní samosprávy ve výkupu stávajících a v budování nových zdrojů pitné vody. Město nesmí být jen rozpálený beton. Prosadíme rozšiřování městské zeleně, je třeba razantně navýšit výsadbu nových stromů, které přinesou kýžený stín. Podpoříme vznik komunitních zahrad a výstavbu dalších veřejných koupališť jako alternativy k soukromým bazénům.

Město krátkých vzdáleností: Nejlepší způsob, jak omezit dopravu ve městech, je chytré územní plánování – veřejná vybavenost v docházkové vzdálenosti a rozptýlení pracovišť, aby se snížila nutnost dojíždění. Zavážeme developery k investicím do veřejné vybavenosti a podmíníme povolení projektu vyčleněním části výstavby pro sociální bydlení. Nejsnáze to samozřejmě půjde, pokud budou investoři stavět na obecních pozemcích. Dbát budeme také omezení hluku v okolí zástavby.


21. zasedání Meziparlamentní konference k Společné zahraniční a bezpečnostní politice

Ve dnech 4. a 5. září se v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU uskutečnilo 21. zasedání Meziparlamentní konference k Společné zahraniční a bezpečnostní politice. Zasedání se zúčastnili členové národních parlamentů členských států, Evropského parlamentu a také zástupci z kandidátských zemí. Témata konference byly především zaměřeny na politickou podporu a obnovu Ukrajiny, politiku rozšíření EU a na nové bezpečnostní hrozby pro Evropu, včetně dezinformací a kybernetické bezpečnosti.

Konferenci předcházelo koordinační setkání sociálně demokratických poslankyň a poslanců, kterému společně předsedali Thijs Reuten, poslanec Evropského parlamentu, a Tomáš Petříček, místopředseda ČSSD. Ten představil pozici ČSSD k prioritám českého předsednictví, kde především postrádáme důraz na sociální rozměr evropských politik a zaměření se na sociální dopady současné krize napříč celou Evropskou unií. Předsednictví by mělo kromě podpory Ukrajiny a posílení energetické bezpečnosti EU také věnovat větší pozornost novým, v mnoha ohledech disruptivním, technologiím, které kromě možných bezpečnostních rizik mají potenciál zásadně ovlivnit socioekonomickou situaci a konkurenceschopnost Unie. V této oblasti je velký prostor pro nás sociální demokraty, abychom zajistily bezpečný, udržitelné a férový rozvoj těchto technologií, jakými jsou například umělá inteligence.

Sociálně demokratické poslankyně a poslanci také zdůraznili důležitou roli naší politické rodiny v podpoře nejvíce zranitelných občanů a posilování národní a evropské odolnosti v době krize. Sociální demokraté musí v těchto bouřlivých chvílích udržet sociální smír v Evropě, stejně jako posilovat jednotu našich společností a celé Evropské unie. Také zdůraznili potřebu změny principů, na kterých funguje evropský trh s energiemi. V neposlední řadě podpořili urychlení přístupového procesu a to především v případě zemí západního Balkánu, které musí mít uvěřitelnou naději na brzký vstup do EU. 

obrázek


Zadavatel a zpracovatel: ČSSD

 

 

 

 

 


 


 

Blogy