Zemřel Stanislav Gross (*30. 10. 1969 - †16. 4. 2015)

16. dubna 2015

V noci na čtvrtek 16. dubna zemřel v Praze po dlouhé těžké nemoci Stanislav Gross, nesporná výrazná tvář českého a československého sociálně demokratického hnutí. Byla a je to smrt předčasná a pro jeho rodinu tragická.

Stanislav Gross se narodil 30. října 1969 v Praze. Byl příslušníkem mladé generace 17. listopadu a poměrně záhy se stal její čelnou jednoznačně levicově profilovanou osobností. Politický talent, schopnost naslouchat lidem a vnímat jejich nesnáze a těžké životní okamžiky i organizační schopnosti, které projevoval, ho poměrně rychle stavěly na významná místa a čelné funkce obnovovaného československého a českého sociálně demokratického hnutí.

Členem ČSSD se stal v květnu 1990 a již v září byl v obnovované straně členem jejího předsednictva. Stál u počátků mládežnické organizace sociálně demokratického hnutí; v letech 1991-1994 byl jejím předsedou a první dobu tohoto svého funkčního působení byl současně předsedou Rady mládeže Čech, Moravy a Slezska.  V parlamentních volbách r. 1992 se stal poslancem nejprve České národní rady a po zániku československé federace od 1. ledna poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Tuto funkci vykonával po 11 let a vždy patřil k předním osobnostem poslaneckého klubu nejstarší české politické strany.  Jeho politická dráha vyvrcholila v na přelomu století, kdy se stal postupně předsedou poslaneckého klubu (1995-2000), ministrem vnitra (2000-2004),  statutárním místopředsedou strany (2001-2004), předsedou české vlády (2004-2005) a předsedou České strany sociálně demokratické (březen-září 2005).

Bolestné okolnosti, které souvisely s  nesnadným vývojem po neúspěchu ČSSD v evropských volbách, ovlivnily průběh 32. sjezdu v r. 2005, na němž byl Gross zvolen předsedou strany a posléze vedly k jeho rezignaci na funkci 24. září 2005.  Své členství ve straně přerušil 3. května 2011. 

Čest jeho památce!          

 

 

 

 

 

 

Blogy