Závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 29. dubna 2017

Vítáme přijetí pokynů Evropskou radou pro jednání o Brexitu. Rada plně zohlednila hlavní politický přístup Parlamentu, který byl vyjádřen v dubnovém usnesení. Prvotní prioritou pro jednání bude zajištění a zaručení statutu a práv občanů Evropské unie i Spojeného království a jejich rodinných příslušníků.

S Radou i Komisí sdílíme časový rámec a posloupnost procesu Brexitu. Také souhlasíme se základními principy, které je potřeba během jednání dodržovat: rovnováha práv a povinností, integrita jednotného trhu a předpoklad, že žádný stát, který není součástí Evropské unie, nemůže mít stejná práva a výhody jako členský stát.

Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

 

Více informací o plenárním zasedání naleznete v přiloženém newsletteru. 

Newsletter - Plenární zasedání, květen 2017

Blogy