Usnesení předsednictva ČSSD

9. prosince 2011

Předsednictvo ČSSD na svém 8. zasedání v pátek 9. 12. 2011 přijalo na návrh předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky následující usnesení:

Usnesení k aktuální situaci v Evropské unii

Rozhodnutí o podobě účasti České republiky na pokračování evropské integrace ve formě posílení spolupráce v oblasti hospodářské politiky je strategické rozhodnutí nejvyššího významu, které vyžaduje odpovědné posouzení, jež nemůže být omezeno pouze na vládu či koaliční strany.

ČSSD vyzývá vládu Petra Nečase, aby zorganizovala celonárodní diskusi na téma, jak co nejlépe obhájit národní zájmy České republiky v rámci pokračující integrace Evropské unie či Eurozóny.

ČSSD žádá občany, občanské iniciativy, politické strany, odbory a zaměstnavatele, aby se do této debaty aktivně zapojily, neboť se jedná o rozhodnutí, které na dlouhá léta ovlivní sociální a hospodářské poměry v naší zemi.

ČSSD se obrací na vládu Petra Nečase s žádostí, aby na téma zapojení naší země do posílené spolupráce v rámci EU zahájila debatu i s parlamentní opozicí.

ČSSD je přesvědčena o tom, že společná hospodářská politika EU je pro udržení sociální stability a kvality života lidí v Evropě mnohem výhodnější a nadějnější, než pokusy čelit živelnému tlaku finančních trhů a ratingových agentur izolovaně na úrovni jednotlivých národních států. Posílení vzájemné spolupráce v EU by podle sociální demokracie mělo zahrnovat vedle koordinace rozpočtové politiky i zavedení zdanění finančních transakcí, harmonizaci daní firem, boj proti daňovým rájům, posílení společného evropského rozpočtu a také možnost emise společných dluhopisů v rámci eurozóny.

Postup české vlády musí zohlednit skutečnost, že se stabilitou eurozóny a EU je spojena i celková prosperita naší země, exportní možnosti a naše pracovní místa.

Sociální demokracie pokládá za nezbytné zdůraznit fakt, že členství v EU násobí náš vliv, že naše místo je v centru integrace, ne v izolaci nebo na okraji Evropy.

Pracujme tedy na tom, abychom byli připraveni. Česká republika by měla postupovat tak, aby posílila svůj vliv na dění v Evropě a zůstala v jádru EU.

 

Usnesení k novele ústavy, zavádějící přímou volbu prezidenta republiky

ČSSD prosazuje přímou volbu prezidenta republiky již od roku 1992 a v tomto smyslu předložila v minulosti řadu návrhů na změnu ústavy, které byly bohužel pravicovými poslanci zamítnuty. ČSSD vítá skutečnost, že je reálná šance, aby se již příští prezident republiky volil na základě rozhodnutí všech občanů.

P ČSSD žádá všechny poslance a senátory, zvolené za ČSSD, aby při schvalování novely ústavy, zavádějící přímou volbu prezidenta republiky, postupovali a hlasovali v souladu s volebním programem ČSSD a v zájmu prosazení přímé volby.

Na návrh místopředsedkyně Senátu Aleny Gajduškové přijalo Předsednictvo také toto usnesení:

Předsednictvo ČSSD vyzývá členy a členky zastupitelstev obcí za ČSSD, aby finanční prostředky, které obce obdrží v roce 2012, na základě novelizace loterijního zákona, přednostně poskytovali nestátním a neziskovým organizacím (NGO) pracujícím v oblasti zdravotně postižených, sociálních věcí, kultury a sportu.

Blogy