Státní podnik DIAMO již vyplácí příspěvky pro horníky propuštěné z OKD

5. dubna 2017

Státní podnik DIAMO zřídil pro propuštěné horníky z Dolu Paskov pracoviště na vyřizování příspěvků přímo na Dole Paskov. Od začátku dubna mohou propuštění zaměstnanci společnosti OKD žádat o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů spojených s restrukturalizací a útlumem těžby.

Výše příspěvku je diferencována podle převažující činnosti propuštěných zaměstnanců. V případě práce pod zemí bude činit 8 000 korun, v případě práce na povrchu 7 000 korun měsíčně. Příspěvek se vyplácí podle počtu odpracovaných let. Nejrizikovější skupina může dostávat příspěvek až 60 měsíců, další skupiny od 3 do 36 měsíců. Od vyhlášení insolvence v květnu roku 2016 sociální centrum zaregistrovalo více než 440 žádostí o příspěvek a vyplatilo bývalým zaměstnancům 7,3 milionů korun.

Vláda dnes večer bude také jednat o tom, aby se do procesu aktivně zapojil stát. Řešením by měl být závazný návrh na převzetí tzv. Nového OKD, do kterého bude vložena podstatná část závodu OKD. Ministerstvo průmyslu a obchodu se již dohodlo s Ministerstvem financí na způsobu řešení situace, včetně zapojení společnosti Prisko a státního podniku DIAMO.

Souhlasíme s tím, aby nabídku za stát podala společnost Prisko. Pro nás je důležité, že se podařilo jednoznačně definovat roli státního podniku DIAMO v rámci útlumu a technické likvidace jednotlivých dolů, které se budou postupně v následujících letech uzavírat. DIAMO má velké zkušenosti s útlumem dolu v ČR a je jednoznačnou zárukou, že proces útlumu šachet OKD bude probíhat efektivně a s maximální odbornou péčí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Chtěl bych také připomenout, že ministerstvo průmyslu a obchodu se ve spolupráci s dalšími resorty situací v OKD aktivně zabývá již více než 2 roky. Za tu dobu se nám podařilo iniciovat a následně také prosadit řadu opatření, která přispějí ke zmírnění sociálních dopadů útlumu hornické činnosti v Moravskoslezském kraji," uvedl dále ministr Jiří Havlíček.

Blogy