Stanovisko předsedy středočeské ČSSD k výzvě ÚVV ČSSD

19. května 2012

Výzvu ÚVV ČSSD vůči Středočeskému KVV ČSSD ve věci vyvození politické odpovědnosti za „kauzu Rath“ považuji za zásadní a nedovedu si představit, že by byla ignorována. V tuto chvíli chci zdůraznit, že David Rath není pravomocně odsouzený a má právo se řádně hájit před nezávislými soudními orgány. V politice ČSSD však platí zásada presumpce viny a v mém postoji se řídím tímto uplatňovaným principem.

V těchto dnech probíhá vnitrostranická diskuse na úrovni jednotlivých okresních organizací. Ta vyústí jednáním KVV, které proběhne nejdéle do konce května a rozhodne o dalším postupu.

Respektuji fakt, že ČSSD chce nastavit nová pravidla politické kultury, kdy všichni členové politického orgánu přebírají kolektivní politickou odpovědnost za jimi nominované jednotlivce spojené s konkrétní kauzou, i když v ní bezprostředně nefigurují. Věřím, že tento princip se stane standardem uplatňovaným i v jiných případech a to napříč politickým spektrem.

Proto budu v duchu usnesení ÚVV navrhovat KVV, aby tento orgán odstoupil a převzal politickou odpovědnost za tuto kauzu a za působení MUDr. Davida Ratha ve funkci hejtmana Středočeského kraje a za činnost celé jednobarevné Rady Středočeského kraje.  Obdobný postup na základě výzvy některých zástupců okresních organizací očekávám od jednobarevné krajské vlády ČSSD (Rady Středočeského kraje).

Zároveň navrhnu, aby KVV zpětně převzalo politickou odpovědnost za bývalého krajského lídra ČSSD pro parlamentní volby Ing. Milana Urbana a bývalého Ústředního tajemníka ČSSD Jiřího Havlíčka.

Milan Urban figuroval v kauze „Toskánsko“ a v dalších kauzách včetně jeho napojení na lobbistu firmy ČEZ Johanese a lobbistu Cincibuse. Tím poškodil ČSSD a zapříčinil volební prohru ČSSD ve Středočeském kraji.  Jiří Havlíček odpovídal v době Jiřího Paroubka a Jaroslava Tvrdíka za stranické finance a nese plnou odpovědnost za zadlužení a finanční situaci strany.   

Moji osobní politickou odpovědnost spatřuji v tom, že jsem věřil a podporoval do funkcí například Davida Ratha, Milana Urbana a Jiřího Havlíčka. Nechci opakovat tuto chybu, a proto je pro mě z hlediska potřebné očisty středočeské ČSSD nepřijatelné, aby Milan Urban, prokazatelně napojený na energetické a průmyslové lobbisty, byl v čele očistného procesu krajské organizace. To by byl vrchol cynismu a podvod na voličích.

Za nastalé situace doporučím, aby KVV rozhodlo o svolání krajské konference, která zvolí nového předsedu KVV a nové vedení krajské organizace. Konferenci v mé zprávě doporučím, aby v zájmu očištění středočeské ČSSD v čele krajské organizace a na kandidátní listině do krajského zastupitelstva nebyli lidé spjati s těmito kauzami a lobbistickými skupinami. Jen tak může Středočeská ČSSD znovu získat ztracenou důvěru a v krajských volbách získat podporu pro své programové priority, mezi které patří především garance zamezení privatizace veřejného sektoru, tedy prodej nemocnic a domovů seniorů, tak jak plánuje ODS a TOP -09.

Blogy