Sociálně demokratické ženy si zvolily nové vedení

27. února 2019

Ve Steinerově sále Lidového domu v Praze, se dne 23. února 2019 konala Celostátní konference SDŽ. Na této konferenci bylo zvoleno nové vedení SDŽ pro volební období 2019 - 2021.

Předsedkyní SDŽ se stala Lenka Fojtíková, statutární místopředsedkyní Zdenka Marková, místopředsedkyní pro organizaci SDŽ Marie Vaicová a pozice místopředsedkyní SDŽ obsadily Hana Burdová, Yvona Kubjátová a Petra Rimeš.

Ústřední kontrolní komise SDŽ na svém prvním zasedání zvolila svou předsedkyni, Libuši Pešlovou a místopředsedkyně Marii Loduhovou a Evu Křenkovou. Členkami byly zvoleny Eva Křenková, Milada Kulakevičová, Marie Loduhová, Libuše Pešlová a Zdenka Prokopiusová, náhradnicemi Marcela Stonišová a Šmídová Blanka.

Blogy