Rozhovor s novým místopředsedou Břetislavem Štefanem, starostou městské části Brno-Líšeň

4. ledna 2022

Jak chcete získat zpátky ztracené voliče?

Důvěra se těžko získává a lehce ztrácí. Novou sociální demokracii čeká prostý úkol, ale zároveň ten nejdůležitější – dodržet to, co říkáme. Pokud to zvládneme a nebude rozpor mezi slovy a činy, tak myslím, že jsme udělali to nejdůležitější pro to, abychom byli volitelní. Plně souhlasím se slovy současného předsedy: „Musíme přestat přemýšlet, jak být úspěšní. Musíme začít přemýšlet, jak být prospěšní.“

Co můžete nabídnout voličům oproti stranám, ke kterým odešli původní sociálnědemokratičtí voliči (ANO, SPD, Piráti…)? V čem je, nebo by měla být, ČSSD jiná, pro voliče opět lepší alternativa.

Sociální demokracie nabízí systémovou stranu hájící udržitelné sociální a demokratické hodnoty pevně zakotvené v rámci Evropy. Jak u ANO, tak především u SPD jsou demokratické principy často odsunuty do pozadí. ČSSD bude lepší alternativou, pokud dokáže plnit své poslání v sociální a společenské roli. Ne sliby, ale činy. Tady je prostor pro výrazné zlepšení.

Proč nasazujete svou energii za stranu, kterou většina politologů považuje za mrtvou?

Kdybych uvěřil, že je sociální demokracie mrtvá, tak to nejcennější, tedy můj čas, věnuji smysluplnějším projektům. Já věřím v novou sociální demokracii. Solidarita, demokracie, rovnost příležitostí, dostupné školství a dostupné zdravotnictví – to jsou hodnoty, které je třeba hájit, protože jsou důležité pro zdravou a férovou společnost.

Naše strana má jistě co dohánět. Je tady vnitřní dluh vůči členům, jsou zde táhlé finanční dluhy, ale hodnota sociálně demokratické strany a myšlenek přetrvává. Myslím, že tomu věří dost pracovitých lidí, a to je dobrý základ. Navíc pokud se podíváme do úspěšných zemí v západní a severní Evropě, vidíme, že sociální demokracie je stále základní složkou demokratické vyspělé politiky a společnosti. Zde se chceme inspirovat.

Kdo je nyní volič, kterého chcete oslovit?

Ukazuje se, že nemáme jednu klíčovou společenskou skupinu, kam zacílit. Jsme v tuto chvíli unavení a opotřebovaní po dlouhém angažmá ve vládě. Mnoho dílčích problémů malých i velkých jsme odsouvali, prostě proto, že jsme přijali odpovědnost za vládu.

Přesto ve společnosti je množství sociálně spravedlivých lidí, kteří si přejí sociální demokracii, tradiční stranu, která vytváří srozumitelný systém demokratické správy země, dostupného zdravotnictví, školství a fungujících služeb.

Jaká by bylo/a vaše předsevzetí týkající se sociální demokracie?

Sociální demokracie musí být opravdová a uvěřitelná. Přeji si, aby ti, kteří se rozhodnou postavit sociální demokracii na nohy, měli dostatek odhodlání a vytrvali. Abychom se nebáli otevřít mladým lidem, kterým dáme důvěru, aby plnili své poslání, nikoliv naše přání. Nebude to vůbec jednoduché, takže všem sociálním demokratům přeji pevnou vůli a dostatek sil na restart.

Co byste vzkázal členům sociální demokracie, kteří v uplynulých měsících stranu opustili, proč by se nyní měli vrátit, v čem bude vaše vedení jiné?

Sociální demokracie je otevřenou stranou. Pokud pominuly důvody či nespokojenost vedoucí k jejich odchodu a jsou připraveni podílet se na obnově sociální demokracie, tak jsou samozřejmě vítáni s otevřenou náručí.

Co vám ČSSD dala a co naopak vzala?

Sociální demokracie mi dala příležitost hájit naše hodnoty a možnost stát se starostou. Spíše jí tedy dlužím. Přál bych si, abychom byli stranou příležitostí a pomáhali lidem měnit sociálně citlivě a spravedlivě společnost tak, abychom zvládli výzvy, které nám přináší současný svět.

A co mi vzala? Některé iluze, ale možná bych o ně tak či onak s věkem přišel.

Co vás v uplynulých měsících nejvíce rozčílilo a proč?

Štve mě covid. Protože ničí naši společnost. Protože rozděluje rodiny a komunity. Protože bere zdraví a životy.

Jak byste popsal rok 2021 jednou větou?

Krize, ale také příležitost.

Jak zajistit, aby se snížil dluh ČSSD?

To je první společný úkol nově zvoleného vedení strany. Současné kroky se v ekonomice pozitivně projeví za tři až pět měsíců. Předseda velmi dobře ví, co musí udělat. Není a nebude to lehké. Mým úkolem je podpořit předsedu, aby to zvládl. Pomoci mu obhajovat a vysvětlovat kroky, které často nebudou populární, ale musí se udělat. Na dobré si člověk zvykne rychle, ale utahování opasků vnímá jako křivdu.

Jaký způsobem byste zapojil/a do činnosti ČSSD všechny členy a sympatizanty?

V této oblasti bude dobré zvážit různě odstupňované členství s různou úrovní zodpovědnosti, tedy i odstupňované nastavení práv a povinností uvnitř komunity kolem sociální demokracie. Je potřeba být stranou příležitostí nejen v proklamacích, ale také se otevřít. To bude jeden z nejtěžších úkolů. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale jsme zapšklí a stav členů je tristní torzo minulé naděje, které se zabývá víc sebou než společností kolem. Jak pak chceme pomáhat společnosti?

Také se bojím, jak to zvládneme, ale máme jinou možnost? Opak je stagnace a postupné vyhoření a v konečné fázi zánik. Stačí se podívat nalevo od nás ke komunistům.

Zkrátka se musíme otevřít a nečekat, že ti, co přijdou, budou plnit naše sny. Dejme jim příležitost hledat svou cestu. Samozřejmě mají právo na své chyby, důležité ale je, aby hájili demokratický, sociálně spravedlivý a fungující systém.

Jak dlouho jste členem ČSSD a proč zrovna ČSSD?

Členem jsem od roku 2006. Má cesta do politické strany byla poměrně opatrná, včetně váhání trvajícího téměř dva roky. Vždy jsem se zajímal o společnost. Četl jsem programy stran, hledal kořeny. Jako historik jsem šel do minulosti. Hledal hodnoty a našel jsem se v těch, které hájila a měla by hájit sociální demokracie. Už tehdy jsem si byl vědom určitého rozporu mezi tím, co se říkalo a realitou, ale věřil jsem a věřím v postupnou proměnu strany. Chce to hodně trpělivosti a i tak to jde zatraceně pomalu.

Jaký je váš názor na Green Deal?

Příležitost. Green Deal musí být reálný a proveditelný. Ekonomicky nesmí dopadat na společnost tak, aby prohloubil ekonomickou nerovnost a jeho tíhu nenesli střední vrstva a nízkopříjmoví obyvatelé. Nesmíme si nechat vnutit, že se jedná o podvody se soláry, elektromobilitu, nebo o diktát z Bruselu. To je nepřípustné zjednodušení. Green Deal musí být naší cestou a příležitostí, jak hledat udržitelný rozvoj a dobrovolnou střídmost, která pomáhá všem. Musíme však jednotlivé kroky opravdu dobře promyslet, dobře rozfázovat a nezavést evropskou společnost do slepé uličky, například tím, že v půli zjistíme, že je Green Deal ekonomicky nereálný. V neposlední řadě musí také Evropská unie vyvinout úsilí, aby zapojila do projektu celý svět, neboť jen globálně dává tento projekt smysl.

zdroj: tiskové oddělení ČSSD

Blogy