Prohlášení MZV k mezinárodnímu dni svobody tisku

3. května 2019

Světový den svobody tisku se připomíná 3. května každoročně od roku 1993. Svoboda slova a tisku jsou nezbytným předpokladem dobrého vládnutí, informovaného rozhodování a zodpovědnosti vlád před svými občany. Uplynulé roky zřetelně ukázaly, jak silný vliv mohou mít na naše životy i mezinárodní dění dezinformační útoky a falešné zprávy. Toto poznání nám však současně umožnilo uvědomit si důležitost nezávislých a profesionálních médií.

Česká republika dlouhodobě dbá na podporu nezávislých médií, svobody projevu a přístupu k informacím. Podporuje činnost Rady Evropy, představitele OBSE pro svobodu médií, úzce spolupracuje s Evropskou nadací pro demokracii a zapojuje se do mezinárodních iniciativ usilujících o lepší přístup k informacím.
V rámci své transformační spolupráce vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR ročně více než 25 milionů Kč na projekty podporující nezávislá média, mediální výchovu a tréninky novinářů, stejně jako iniciativy, které upozorňují na falešné zprávy. V letošním roce pak ministerstvo zahraničí dále navýšilo prostředky vyčleněné výhradně na podporu nezávislých médií v regionu východní Evropy a západního Balkánu.
Praha se postupně etablovala jako významné centrum podpory nezávislých médií, zejména v post-sovětském prostoru, za což vděčí především působení místních nevládních organizací. Příkladem je dlouhodobá spolupráce ministerstva zahraničí s Rádiem Svobodná Evropa (RFE/RL) prostřednictvím stipendijních programů Václav Havel a Jiří Dienstbier Journalism Fellowship. Programy nabízejí talentovaným mladým novinářům z východní Evropy a západního Balkánu možnost absolvovat více než půlroční stáž v redakcích RFE/RL. Tato instituce již po desetiletí symbolizuje přístup k nezávislým informacím.
V posledních letech jsme bohužel celosvětově svědky stupňujícího se tlaku na nezávislá média i jednotlivé novináře a blogery. Úměrně tomu rostou i rizika, která všichni tito novináři podstupují. Mnozí z nich zaplatili cenu nejvyšší. Ministerstvo zahraničních věcí chce proto vyjádřit své poděkování všem odvážným novinářům, kteří riskují svobodu a život při poskytování nezávislého zpravodajství. V tomto jejich nezastupitelném poslání je budeme i nadále podporovat.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy