Program pro komunální volby 2010 v Úvalech

24. srpna 2010

Kandidát na starostu Úval Petr Petržílek představil volební program České strany sociálně demokratické pro příští volební období. Program se věnuje oblasti: financování města, rozvoji Úval, kultuře a sportu, ale také dopravě a životnímu prostředí.

Úvaly - Petržílek

Kandidát na starostu Úval Petr Petržílek představil volební program České strany sociálně demokratické pro příští volební období. Program se věnuje oblasti: financování města, rozvoji Úval, kultuře a sportu, ale také dopravě a životnímu prostředí.

Krása a ekologie
V Úvalech městská kola, která budou k dispozici všem, spravené silnice a zatravňovací dlažby. Zelený pás kolem Úval a lesopark Na vinici, zelený bulvár plný kaváren, laviček a herních prvků pro děti na náměstí. Revitalizované
a rozšířené kaskády úvalských rybníků.

Služby a podnikání
Úvaly, které nabídnou prostory pro prezentaci služeb a výrobků z celého mikroregionu Pošembeří, Trh prvovýrobců (např. v areálu bývalého Multitecu) – pro farmáře, podnikatele a řemeslníky z Úval zdarma. Město Úvaly, které při veřejných zakázkách preferuje místní firmy, umožňuje jim se prezentovat na městském webu.

Internet
Úvaly, které alespoň v prostorách města nabídnou lidem wi-fi připojení zdarma; městský úřad, který bude schopen interaktivní komunikace s občany po internetu, chci být vaším starostou on-line.

Sport
Úvaly, které vedle fotbalového, házenkářského a tenisového zázemí, poskytnou in-lineovou dráhu (podél Výmoly nebo Na vinici), squashové kurty, cyklostezky, hippostezku, celoroční plavecký a bruslařský stadión.

Zábava a kultura
Úvaly s kinem, kulturním domem, přírodním amfiteátrem pro festivaly a s rozsáhlou spolkovou činností; naučné stezky po přírodních (Králičina) a kulturních památkách (viadukt, románský most...), chci lodičky a šlapadla na úvalských rybnících a rozhlednu Na vinici.

Program ČSSD pro komunální volby 2010 v Úvalech - ve formátu .pdf
Priority pro nový život v Úvalech - ve formátu .pdf
Úvaly musí začít žít novým životem - ve formátu .pdf

Blogy