P. Poc: Svět se dnes potýká s globálními problémy, proto je nutné revidovat Evropský konsensus o rozvoji

Výběr témat plenárního zasedání Evropského parlamentu 13.2-16.2.2017

newsletter-plennary-pp-22017.pdf

Blogy