P. Poc: Směrnice pro regulaci držení zbraní

13. července 2016

Včera jsem se v Událostech České televize vyjádřil k návrhu směrnice pro regulaci držení zbraní, který jde dnes k hlasování ve výboru IMCO. Dnes jsem obdržel spoustu rozporuplných reakcí na můj komentář v TV. Vysvětlení je prosté, nekomentoval jsem původní nesmyslný návrh Komise, ale nový text, upravený parlamentem, který se hlasuje dnes. Původní návrh Komise skutečně mohl představovat omezení legálního držení zbraní.

K tomuto původnímu návrhu se negativně vyjádřila Česká republika, Ministerstvo vnitra a já ostatně také. Evropský parlament však celkovým počtem 900 pozměňovacích návrhů text Komise zcela přepracoval, mimo jiné i na základě pozměňovacích návrhů podaných mnou a mými kolegy na základě podkladů a ve spolupráci s Českým ministerstvem vnitra. Návrh, který bude dnes hlasován ve výboru pro vnitřní trh IMCO, pokud budou schváleny projednané kompromisní pozměňovací návrhy, nepředstavuje žádný problém a ani omezení v případě zbraní držených pro ochranu osob a obydlí, nepředstavuje žádné reálné omezení u zbraní pro lov, u sportovních zbraní pouze omezení týkající se kapacity zásobníku poloautomatických zbraní a omezení týkající se celkové délky zbraně. Co se týká konverzí, tedy automatických zbraní přestavěných na střelbu jednotlivými ranami, tak návrh nepředstavuje žádnou retroaktivitu, tj. majitelé si mohou takové zbraně ponechat, ty které již byly konvertovány zůstávají na trhu a nové konverze by měly být prováděny podle jednotného postupu, jakmile bude k dispozici potřebný prováděcí předpis.

Pokud návrh směrnice výborem projde, budou muset odvést velký kus práce i čeští úředníci při vyjednávání s Evropskou komisí a bude záležet například i na aktivitě paní komisařky z ANO. Stojím si každopádně za tím, že jsme v EP odvedli svoji práci dobře. Návrh ve znění, které jde do výboru IMCO, nepředstavuje žádnou reálnou překážku pro držení zbraní a představuje zásadní posun v zajištění nutné spolupráce mezi členskými státy při řešení terorizmu. Cílem této legislativy nesmí být omezování legálního držení zbraní ale omezování jejich přesunu z legálního trhu do rukou zločinců. A to podle mně návrh, který se dnes hlasuje v IMCO, splňuje.

Celá věc má před sebou ještě dlouhý legislativní proces. Během jeho dosavadního průběhu jsem vždycky hájil konzistentní stanovisko. Ostatně byl jsem to já, kdo pozval na debatu s českými europoslanci do Štrasburku zástupce sdružení GUNLEX, spolu s kolegy z ČSSD jsem podal ředu pozměňovacích návrhů s cílem přizpůsobit text směrnice českým podmínkám a po celou dobu projednávání jsem se snažil přesvědčit kolegy v Evropském parlamentu o nutnosti podporovat vyšší bezpečí v EU bez zbytečného omezení legálního držení zbraní pro sebeobranu, lov a sport.

Blogy