P. Poc: Potraviny budou díky lepšímu přístupu veřejnosti k informacím bezpečnější

20. prosince 2018

RNDr. Pavel Poc je místopředseda Výboru ENVI, stínový zpravodaj návrhu Nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci.

V čem konkrétně je podle Vás největší přínos návrhu, který Evropský parlament odsouhlasil na prosincovém plenárním zasedání?

Návrh ukládá Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) povinnost aktivně zveřejňovat informace týkající se schvalování pesticidů, potravinových aditiv a barviv ale také GMO či tzv. nových potravin uváděných na trh. Znemožňuje se zatajování studií, které se žadatelům o povolení „nehodí do krámu“. Zavádí se přísnější audity laboratoří, včetně těch, které se nacházejí mimo země EU.

V čem jste spatřoval hlavní nedostatky toho, co obhajovala zpravodajka z Evropské lidové strany (EPP) paní Renate Sommer?

Se zpravodajkou z EPP jsem jako stínový zpravodaj vedl bitvu o tři hlavní body. Především včasnost zveřejňování informací, aby data poskytnutá průmyslem mohla být podrobena nezávislému přezkoumání již v průběhu hodnocení EFSA. Evropská komise navrhla jasný a uzavřený seznam informací, které mohou podléhat důvěrnému režimu. Zpravodajka chtěla seznam jednak otevřít, jednak přenést důkazní břemeno na úřad EFSA, což by vedlo k plýtvání veřejných peněz, nejistotě, zahltilo EFSA soudními spory a připravilo veřejnost o důležité informace. Naštěstí jsme našli většinu, která tyto návrhy odmítla.

Jaký význam má schválení transparentnějších procesů EFSA pro evropskou veřejnost?

Evropská veřejnost bude mít lepší přístup k informacím a nezávislá věda bude  mít více času na posouzení údajů poskytnutých průmyslem při podání žádosti. Pokud přijaté návrhy projdou dalším jednáním s Radou v trialozích, pak výrazně posílí odolnost evropského systému povolování látek, GMO a produktů v potravinovém řetězci proti falšování studií, zkreslování výsledků a ovlivňování zvenčí. Finálním důsledkem tedy bude zvýšení bezpečnosti potravin v EU.

Dokáže zabránit opakování podobných případů, jako byl glyfosát?

Ano, návrh v této podobě by znamenal, že podobné případy se již nebudou opakovat.

Zpravodajka po hlasování prohlásila, že zprávu nechce dále vést. Znamená to, že Parlament bude muset začít úplně od počátku?

Zpravodajka zahodila své zpravodajství a nepožádala o mandát k vyjednávání s Radou v trialozích ve snaze zabránit dalšímu projednávání legislativy. Moje politická frakce Socialistů a demokratů (S&D) nicméně požádala o udělení mandátu, aby se tomuto zdržení zabránilo a aby trialogy mohly bezprostředně pokračovat. Nepochopím proto, že jako náhradní zpravodaj byla vybrána zástupkyně EPP, která na plénu hlasovala proti zprávě. Člověk, který s výsledkem nesouhlasí, jej přece nemůže dobře obhajovat. V lednu nicméně mohou začít vyjednávání s rumunským předsednictvím, tak, aby byla legislativa přijata ještě v tomto volebním období. Frakce S&D samozřejmě bude velmi silně tlačit na to, aby vše pokračovalo bez zdržování.

Blogy