P. Poc: Peníze pro regiony

18. února 2019

Evropský parlament chce zachování současného objemu financování pro regiony i v letech 2021 - 2027, podporu inovací, digitalizace, malých a středních podniků a investic do životního prostředí. K tomu musí přispět větší součinnost jednotlivých fondů EU a vyšší podpora pro méně rozvinuté regiony.

V těchto měsících se vyjednává o pravidlech financování regionů v následujícím programovém období. Evropský parlament upravil návrh financování regionální, kohezní a sociální politiky v letech 2021 – 2027 předložený Evropskou komisí a odmítl návrh na makroekonomické podmínění financování. „Jestli některá vláda má spor s Komisí, není možné za to trestat regiony zastavením financování konkrétních projektů,“ poznamenává k tomu RNDr. Pavel Poc, vedoucí českých sociálně demokratických europoslanců v Evropském parlamentu.

Evropský parlament navrhuje zhruba 14 % navýšení rozpočtu navrženého Evropskou komisí, což představuje na celé sedmileté období 378,1 miliard eur. Výraznější podpory by se měly dočkat méně rozvinuté regiony, do kterých by mělo přijít celkem 61,6 % prostředků z rozpočtu fondů regionálního rozvoje, soudržnosti a sociálního fondu EU.

„Jestli myslíme podporu méně rozvinutých regionů vážně, tak musíme zvýšit spolufinancování ze strany EU,“ říká Poc a dodává, „Parlament se shodl na zvýšení na 85 % proti 70 %, jak navrhovala Komise, ale klidně bych si dovedl představit ještě víc. Nechápu, proč členské státy nejsou v tomto mnohem důraznější.“ Europoslanci chtějí také zvýšit míru spolufinancování pro přechodové regiony na 65 %.

Schválený text předpokládá mimo jiné podporu opatření na zvyšování konkurenceschopnosti a posílení malých a středních podniků, chce posílit opatření zaměřená na energetickou účinnost, ochranu a zvyšování kvality životního prostředí a boj proti klimatickým změnám, podporu inteligentní a udržitelné mobility.

Parlament je nyní připraven na jednání s Radou ministrů o konečném znění nových pravidel. Jako obvykle však Rada připravena zatím není a ministři budou své pozice pro budoucnost fondů, které tvoří třetinu evropského rozpočtu, teprve hledat.

Blogy