P. Poc o vyjednávání zprávy zvyšující transparentnost v potravinovém řetězci a roli lobbingu

16. prosince 2018

Rozhovor s RNDr. Pavlem Pocem o návrhu Nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, který vyjednává za S&D. Rozhovor vznikl při příležitosti plenárního hlasování dne 11. prosince 2018.

Pane poslanče, vy jste stínovým zpravodajem revize potravinového práva v EU, jinými slovy máte zprávu za skupinu Socialistů a demokratů (S&D) na starosti. Jste spokojen s výsledkem hlasování?

Já jsem absolutně spokojený, protože naše strana Socialistů a demokratů dosáhla vše. Zablokovali jsme všechny nebezpečné návrhy Evropské lidové strany (EPP). Méně nadšený jsem postojem zpravodajky z EPP, která odmítla vést další vyjednávání. Proto naše skupina požádala Parlament o mandát, abychom mohli v lednu začít vyjednávat s rumunským předsednictvím. Takže výsledek je dobrý. Netěší mě, že náš výsledek není konsensuální, jelikož pravice je proti nám, ale pro vyjednávání jsme získali většinu a z toho radost samozřejmě mám.

Lidovecká zpravodajka odstoupila ze svého postu. Jedná se o situaci, která se stává často, nebo je to něco velmi neobvyklého?

Pamatuji si velmi podobnou situaci tuším sedm let zpátky. Myslím, že to bylo v roce 2011, kdy se hlasovala zpráva týkající se včel a medu. Zpravodajkou byla Julie Girling z EPP a já jsem byl shodou náhod také stínovým zpravodajem. Její pozice byla natolik odlišná od toho, co se odhlasovalo na plénu a blízká nám levici, že odmítla dále vyjednávat. Takže ano, podobné situace se stávají, i když nejsou příliš obvyklé. Většinou tak jednou až dvakrát za mandát.

Má další otázka se týká lobbingu. S lobbisty jsou europoslanci konfrontováni denně. Lobbing může být ze strany průmyslu, neziskových organizací (NGOs), ale i dalších zájmových skupin. Co si o lobbingu myslíte vy? Je to něco nápomocného, nebo špatného?

No, víte. Lobbing je veřejností většinou považován za něco děsivého a negativního, co deformuje rozhodovací proces, což ale není pravda. Problém není v lobbistech, ale v morální konzistenci europoslanců. Pokud jste konzistentní a máte dostatečnou osobní integritu, tak nejste lobbingem nijak ohrožen. Takže já jej nepovažuji za nic špatného. Pro mě je to jen otázka výměny informací. A pokud se mě ptáte na kvantitativní aspekt revize potravinového práva, nemyslím si, že tato zpráva byla více lobbována než jiná. Spíše naopak. Pamatuji si za tento mandát zprávy o energetice, které byly lobbovány mnohem silněji, a kde na nás byl vytvářen enormní nátlak.

Většina lobbistů, které jsem potkal, většina stakeahoalderů, se kterými jsem vedl diskuzi, nás spíše informovala o svých pozicích a o situaci v oblasti NGOs, průmyslu a tak dále. V tomto případě to byla tedy spíše výměna informací, než lobbing tak, jak je chápán veřejností. Pro nás je lobbing formou získávání informací, nikoliv něčím špinavým. Lobbing je vlastně velmi důležitý. Protože jak bychom mohli rozhodovat, pokud bychom neměli informace.

Tahle legislativa je myslím vůbec první v historii EU, která je výsledkem přímé demokratické iniciativy, evropské občanské iniciativy. Hrály NGOs, které ji iniciovaly důležitou roli, třeba i jako lobbisté, která nebyla obvyklá u ostatních zpráv? Vy jste totiž říkal, že lobbing u této zprávy byl zcela standardní. Měl jste na mysli průmyslové lobby, nebo i o ostatní?

Lobbing celkově. Neziskové organizace podle mě hrají vždy důležitou roli, jelikož existuje jejich široké spektrum. Mnohé z nich se hodně zajímají, ale nedisponují znalostmi. Existují však i NGOs s bohatou expertízou, zkušenostmi a s kontakty na vědce, se kterými velmi rád spolupracuji. Nebudu žádné jmenovat, jelikož nechci říkat, že některé skupiny jsou lepší než jiné. Asi bych to řekl spíše tak, že existují takoví, kteří jsou pouze lobbisty, ale potom jsou tu skupiny, které chtějí usnadnit rozhodovací proces. Tady ty řekněme vědecky založené a zkušené skupiny mám rád a já i má kancelář s nimi často spolupracujeme.

Má další otázka se týká dalších kroků. Myslíte si, že je realistické, aby tato zpráva byla hotová do konce mandátu současného Parlamentu? Podle některých informací by rumunskému předsednictví mohlo trvat do poloviny ledna, než získá mandát k vyjednávání.

Tohle není vůbec jednoduchá otázka. Ale můžu vám říct jednu věc. V roce 2014 jsem byl zpravodajem legislativy týkající se invazních nepůvodních druhů, u které byl časový harmonogram ještě těsnější a i tak jsme to zvládli. Technicky to tedy možné je. Pokud je každá část rozhodovacího procesu ochotna vyjednávat a dospět k výsledku, tak se to podaří. To záleží na Komisi, na Parlamentu a Předsednictví. Komplikací v tomto případě je postoj zpravodajky, která se zřekla své role a Parlament bude muset zvolit nového zpravodaje. Na toho si budeme muset počkat. Osobně netuším, jak dlouho, jelikož se nejedná o standardní situaci. Nový zpravodaj bude za Parlament vyjednávat s Radou a s Komisí. I tak je to ale možné a naše skupina Socialistů a demokratů bude tlačit na koordinátory, na konferenci předsedů a všechny další, abychom do konce mandátu měli na stole novou legislativu, která zvýší transparentnost hodnocení látek, jako jsou pesticidy, potravinářská barviva, tzv. éčka, ale i GMOs.

Blogy