Experti: Beztrestnost závažných ekonomických zločinů v důsledcích rozkládá společnost

9. ledna 2013

Nejen opozice a veřejnost, ale i právníci, soudní experti, policisté. Ti všichni se proti šokující amnestii bouří a jasně tvrdí, že kromě prezidenta Klause je za ni odpovědná i celá vláda zastoupená jejím předsedou. Přečtěte výroky zaznamenané médii.


O odpovědnosti vlády:


Petr Nečas, předseda vlády

„Udělení amnestie je výsostným právem prezidenta, a pokud se tak stalo po patnácti letech v den 20. výročí vzniku České republiky, má svoje opodstatnění. Rozsah a odůvodnění amnestie je přitom plně v kompetenci prezidenta.“ (Idnes.cz) 

Jan Wintr, ústavní právník

„Úvaha premiéra je ústavně chybná. Pokud ústava říká, že za kontrasignovaná rozhodnutí odpovídá vláda, je jasné, že premiér může odepřít kontrasignaci z jakéhokoli důvodu.“

Václav Pavlíček, odborník na ústavní právo

„Kontrasignace prezidentské amnestie není žádnou ústavní zvyklostí, ale je to povinnost premiéra, která vyplývá z Ústavy ČR. (…) Vláda vystupuje ve sboru, takže o všech aktech, u kterých je kontrasignace z ústavy povinná, by měla vláda rozhodovat. Jestliže je kvalita vlády taková, že se bojí, že by se to neutajilo, tak to je jejich problém. A je otázkou, jací jsou členové vlády ‘když to rozkecají’.“ (Právo) 

Jan Gronský, docent ústavního práva Právnické fakulty UK

„Prezident jen oznamuje premiérovi, že by rád takový krok udělal, a je na premiérovi, jestli ho potvrdí.“ (MF Dnes)

Petr Mlsna, předseda Legislativní rady vlády

„Bez podpisu premiéra by amnestie skutečně nebyla platná.“  (MF Dnes)

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

„Jsme svědky neuvěřitelného diletantismu. Od roku 1920 všechny amnestie připravovala vždycky vláda v čele s ministrem spravedlnosti, nikoli Hrad,“ (Hospodářské noviny)

Jan Kudrna, právní expert
„Hodně by mě tedy zajímalo, kolikrát ještě od předsedy vlády uslyšíme o tom, že jeho vláda je "protikorupční". Bez jeho souhlasu by totiž k zabránění v potrestání tolika případů nejzávažnější hospodářské kriminality nedošlo.“ (Ihned.cz – blog)


O nejasném smyslu a katastrofálních důsledcích amnestie:


 

Alexandr Mitrofanov, komentátor deníku Právo

 

"Premiér plácal nesmysly když tvrdil, že mu nezbývalo nic jiného než amnestii bez jakýchkoli námitek podepsat. Není to pravda. " (Právo) 

Petr Kolman, VŠ pedagog

"Myslím si, že v případech, kdy je udělena milost či vyhlášena amnestie, dochází k znevážení několikaleté práce soudců, státních zástupců a policistů. A to práce nikterák levné." (Lidové noviny) 

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

„V kultivované zemi je v okamžiku, kdy se vyhlásí amnestie, už dávno připravený kompletní seznam lidí, kteří mají být propuštěni. Premiér a prezident musí dlouho dopředu požádat nejvyššího státního zástupce, aby jim řekl, kolik případů by do toho spadlo, jakého jsou druhu, jaký dopad by to mohlo mít,“ (Hospodářské noviny)

Jiří Hřebejk, ústavní právník

"Vláda nese odpovědnost celkovou, tedy ústavně-politickou, dokonce ta odpovědnost vlády může vyústit až v její pád, ve vyslovení nedůvěry." (Česká televize)

Eliška Wagnerová, senátorka, bývalá soudkyně Ústavního soudu

„Můj hlavní dojem je negativní, na můj vkus je ta amnestie pojata příliš zeširoka, připadá mi to za hranou. Nebyla zde vážena spravedlnost, o tu má jít i v případě udílení amnestie. Právě při zvážení důsledků amnestie pro poškozené vůbec nechápu politickou úvahu jak premiéra, tak prezidenta.“  (tyden.cz)

Hana Marvanová, právnička, politička

„Prezident odpustil závažné ekonomické zločiny, jejichž beztrestnost v důsledcích rozkládá společnost.(…) Je to bez debaty nejhorší čin Václava Klause. Měl na něj z ústavy právo, ale neměl na něj z celospolečenského pohledu mandát.“ (Hospodářské noviny)

„Jako možná ještě zásadnější však vidím to, že soud amnestoval manažery, kteří už byli pravomocně odsouzeni.“ (Idnes.cz)

Václav Láska, právník

"Když jsem poslouchal pana prezidenta a jeho odůvodnění standardní části amnestie, říkal, že je třeba dát prvotrestaným novou šanci. To ale ukazuje na to, že o trestním právu nic neví!“ (…) Pan prezident udělil amnestii lidem, kteří dostali nepodmíněný trest, byť nepřevyšující rok, a tím osvobodil v 95 % recidivisty!“(TV Nova)

Iva Brožová, předsedkyně Nejvyššího soudu

„V každé amnestii by měla být jasně čitelná filozofie. Já ji tam zatím hledám." (ČT24)

„Ten rozsah amnestie vidím jako škodlivý. Svým způsobem to podrývá důvěru občanů ve spravedlnost.“ (Právo)

Libor Vávra, čestný prezident Soudcovské unie

„Amnestie je, jako když jdete trhat kytici kombajnem. Do situace, kdy se snažíme jednotlivé případy zvažovat co nejlépe, přijel kombajn." (ČT24) 

Pavel Varvařovský, ombudsman

„U některých věznic se sice přeplněnost sníží, ale jen na přechodnou dobu. Bez koncepčních a systémových změn se ve vězeňství neobejdeme." (ČT24) 

Karel Tichý, bývalý elitní detektiv

„Cítím obrovský pocit zmaru a zklamání. A troufám si tvrdit, že v tomhle směru můžu mluvit i za své bývalé kolegy. Celé to dlouholeté vyšetřování mělo zásadní dopady na naše životy, zdraví nebo rodiny a teď vidíme, že to celé bylo k ničemu.“ (Právo) 

Miloslav Dočekal, policejní rada ve výslužbě

„To, že budou amnestovány případy tunelování bank a korupce, považuji za největší malér. Vždyť se jedná o miliardové škody. Je to výsměch obyčejným lidem.“ (Aha!)

Petr Kolman, VŠ pedagog

"Myslím si, že v případech, kdy je udělena milost či vyhlášena amnestie, dochází k znevážení několikaleté práce soudců, státních zástupců a policistů. A to práce nikterák levné." (Lidové noviny) 

Blogy