Někdejší děkanka ostravské filozofické fakulty: Jen málo lidí má tak čistý štít jako L. Zaorálek

Dopis exděkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity Evy Mrhačové řediteli Národního divadla.

Pane řediteli Národního divadla,

dovolte mi, abych se Vám nejprve představila: jsem zakladatelkou Filozofické fakulty Ostravské univerzity, čtyřikrát zvolenou děkankou této fakulty a nositelkou francouzského rytířského řádu Akademických palem.

Dosud jsem se nevzpamatovala z šoku nad pohanou, pomluvou, sprosťárnou, které se Národní divadlo pod Vaším vedením dopustilo vůči našemu někdejšímu pracovníkovi, dr. Luboši Zaorálkovi.

Je jen málo lidí, kteří mají tak čistý štít, jako dr. Zaorálek. Studenti, kterým zde přednášel antickou filozofii, na něho dodnes vzpomínají…Dnes je to jeden z mála intelektuálů v naší vládě, nadto člověk velmi kulturní, kterého mohl člověk potkat téměř při každé návštěvě ostravské opery.

Tento na brněnské univerzitě vyškolený filozof nám byl obrovskou oporou při budování fakulty nové univerzity, neměla jsem velkou radost z jeho odchodu do Prahy…

A když jsem si přečetla, co jste tomuto člověku „přišili", jak jste se pokusili pokazit mu bez příčiny pověst, udělalo se mi z Vás špatně.

Je možné, že duch Anticharty, duch ponížené poslušnosti a hlouposti, duch připravenosti bezmyšlenkovitě podepsat cokoli – stále ve Zlaté kapličce pod Vaším vedením žije?

Pane Buriane, jste-li čestný muž, vyzývám Vás, abyste se doktoru Zaorálkovi v tisku omluvil, abyste přiznal, že osočení bylo unáhlené a poté, co vyšly najevo všechny souvislosti – nepravdivé.

 

Doc.dr. Eva Mrhačová, CSc.

exděkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity

(text vyšel na serveru www.parlamentnilisty.cz)

Blogy