M. Poche: Jaké jsou výhody a nevýhody eura?

1. února 2016

Co by Česku přineslo zavedení eura? Měli bychom si stanovit termín vstupu do eurozóny?

1. Jsem přesvědčen o tom, že jednoznačně převažují výhody. Česká republika je exportně orientovaná, otevřená ekonomika, přičemž převážná část našeho vývozu plyne právě do EU, více než polovina do sousedících zemí, primárně do Německa. Jsme tedy tak jako silně eurem ovlivnění. Nejde ale jen o snížení transakčních nákladů. Minulost ukázala, že českou měnu lze poměrně snadno rozkolísat a že to může mít pak velmi tvrdé dopady na ekonomiku. Snad nikdo nemůže pohybovat o tom, že mít stabilní měnu má být jedna z našich hlavních priorit. A je to priorita i pro případné zahraniční investory. Jasným důkazem pozitivního dopadu zavedení eura jsou naši slovenští sousedé. Dnes tam po slovenské koruně už nikdo netruchlí, to, že euro výrazně posílilo jejich ekonomiku, je všeobecně vnímaný fakt.

Euro prošlo v posledních letech krizí, ale i takto krize vede k pozitivním změnám, k posílení pravidel a hlavně k jejich důslednějšímu dodržování. Dnes můžeme říci, že euro svou první těžkou zkoušku ustálo. Důležitou roli PRO hraje i integrační proces v EU. Státy eurozóny budou přirozeně vytvářet „integrační jádro“, budoucí motor celé EU, a pokud v tomto jádru chceme být, a já věřím, že to je politicky i ekonomicky správná cesta, je to další důvod pro přijetí eura. 

2. Stanovit datum vstupu by ČR rozhodně měla. Nedokáži ale v tuto chvíli zodpovědně říci, jestli to má být 2018 nebo 2020, důležité je, abychom na to byli připraveni a abychom vstupovali do prostředí, ke kterému budeme mít důvěru. Stanovení termínu ale nechám na odbornících.

Zdroj: Euroskop.cz

Blogy