Komise pro spravedlivé důchody se zabývala nízkými důchody žen

22. března 2019

V pátek 22. března 2019 se uskutečnilo II. zasedání Komise pro spravedlivé důchody za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Toto jednání bylo věnováno zejména návrhům opatření k odstranění nespravedlivě nízkých důchodů žen.

Rozdíl ve starobních důchodech mužů a žen je zhruba 2400 Kč. I to je jedním z důvodů, proč je 31 % seniorek ve věku nad 65 let ohrožených příjmovou chudobou.
 
„Rozdíly v důchodech mužů a žen považuji za zásadní nespravedlnost v našem důchodovém systému. Musíme řešit, jak pomoci seniorkám dnes i v budoucnosti. Finanční udržitelnost zároveň nesmí být jediným kritériem důchodového systému, tím druhým musí být udržitelnost sociální,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
V rámci zasedání byli členové komice prezentována analýza příčin nespravedlivé výše důchodů mužů a žen. V rámci prezentace byla zopakována východiska související
s problematikou nerovností na trhu práce. Česká republika je na druhém nejhorším místě v EU s 21,8 % rozdílem v platech mužů a žen. Významným zdrojem rozdílů je péče o děti. Tyto nerovnosti se pak přenáší i do důchodového systému a ze dvou třetin způsobují nerovnosti v důchodech.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo k diskuzi několik návrhů na řešení,
jak uvedené nerovnosti odbourat. Členové Komise pro spravedlivé důchody se shodli na tom, že by měly být více rozpracovány koncepty řešení rozdílů v důchodech mužů a žen
v budoucnosti. Do příštího zasedání, které je naplánováno na 3. května 2019 budou rozpracovány následující návrhy
• zavedení fiktivního vyměřovacího základu za dobu péče o dítě
• sdílení důchodových nároků partnerů (pro osoby nově vstupující do důchodového systému)
• prodloužení vyloučené doby pro výpočet vyměřovacího základu

Ministerstvo práce se ale bude nadále zabývat také variantami řešení situace u seniorek, které jsou už nyní v důchodovém systému.

Zdroj:  Tiskové oddělení MPSV

Blogy