Komentář premiéra Bohuslava Sobotky k návrhu prezidenta Zemana ve věci mezinárodní smlouvy k ochraně českých dětí v Norsku

Návrh smlouvy, o kterém hovořil prezident republiky, mi není znám. Zodpovědní členové vlády i já se případům českých rodin v Norsku intenzivně věnujeme a budeme se zabývat i možnými návrhy pana prezidenta.

Pro uzavření mezinárodní smlouvy je rozhodující souhlas obou stran a proces sjednávání mezinárodní smlouvy v tak komplikovaných případech včetně její ratifikace vyžaduje minimálně několik let. V tuto chvíli si proto nedokáži představit, jak by předložení návrhu jakékoliv mezinárodní smlouvy mohlo napomoci řešení aktuálních konzulárních případů a rozdílných názorů, které s Norskem na některé otázky máme. Do budoucna je mimo jiné důležité, aby Norsko přistoupilo k haagské úmluvě z r. 1996 (Úmluva o pravomoci orgánu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí), která je jedním z hlavních dokumentů mezinárodního práva upravujících vztahy mezi státy v oblasti ochrany dětí.

ČR s rodinou Michalákových dlouhodobě spolupracuje a poskytuje ji konzulární pomoc a podporu včetně diplomatických intervencí na nejvyšší úrovni. Toto téma jsem v listopadu projednal také s předsedkyní vlády Norska. V současné době vláda zvažuje možnosti případné intervence ČR do řízení probíhajícího před norskými soudy.

Všechny tyto kroky činí vláda s cílem dosáhnout co nejlepšího řešení pro sourozence Michalákovy a naplnění jejich práv. Ta jsou hlavním zájmem, který musí stát hájit.

Blogy