Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL

12. prosince 2013

Konečná podoba koaliční smlouvy, která vymezuje prioritní programové oblasti nové vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL

Priority vlády

Smluvní strany se zavazují promítnout do práce svých klubů v obou komorách parlamentu i do programového prohlášení Vlády České republiky následující priority rozvoje České republiky:

  • Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, vymahatelnost práva, nastartování udržitelného hospodářského růstu, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky země, tvorbu pracovních míst s důrazem na problémové regiony, účinnou pomoc lidem žijícím v hmotné nouzi a rovnoměrný rozvoj krajů a obcí. Efektivní využívání evropských fondů pro realizaci těchto cílů a zintenzivnění výstavby infrastruktury.
  • Inventura a rekonstrukce státu. Racionalizace hospodaření státu. Audit každého rezortu. Audit majetku státu. Zákaz pro stát obchodovat s firmami s nejasným vlastníkem. Odstranění všech forem plýtvání veřejnými prostředky. Transparentní nákupy. Elektronizace faktur ve státní sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků, včetně zakázek malého rozsahu. Posílení řídícího a kontrolního systému veřejné správy a rozšíření pravomocí NKÚ.
  • Nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminality, lichvě, neférovým exekucím a insolvencím.
  • Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti. Všestranná podpora vzdělání, vědy, kultury a sportu.
  • Rozvoj demokratického právního státu a samosprávných prvků s cílem posílit účast občanů na rozhodování.
  • Aktivní členství v Evropské unii a NATO v souladu se zájmy ČR, působení v OSN při odstraňování rizik ohrožujících mezinárodní mír, podporování rovnoprávné spolupráce mezi národy a zapojení do úsilí čelit mezinárodnímu terorismu.

Smluvní strany se zavazují, že budou svou činností usilovat o věcné a časové naplnění těchto priorit ve smyslu ujednání této smlouvy.

Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017

dokument ke stažení

PDF

Blogy