K vnitrostranickému referendu

11. června 2014

15. března letošního roku proběhla v Praze na Olšance konference ČSSD, na níž se široce diskutovaly možné náměty na vnitřní změny ČSSD, které by zlepšily fungování strany, zvýšily zájem členů o to, co se v ČSSD odehrává a také posílily naši pozici u voličů. Na konferenci byla široce podpořena myšlenka uskutečnit první regulérní vnitrostranické referendum, které by dalo členům možnost přímo rozhodnout o některých otázkách dalšího vnitrostranického vývoje. Na základě této konference připravilo Politické grémium konkrétní návrh na uspořádání vnitrostranického referenda, které by, pokud tento návrh včetně otázek schválí jednání ÚVV tuto sobotu, mohlo proběhnout na přelomu června a července.

Návrh se inspiruje vnitrostranickým hlasováním, které v loňském roce uskutečnila Sociálně demokratická strana Německa (SPD) o schválení tamní koaliční smlouvy. Korespondenční hlasování zaznamenalo v SPD vysoký zájem členů (více než 80%) a vedlo k vnitřnímu oživení fungování této politické strany. Rovněž hlasování v ČSSD by mohlo proběhnout korespondenční cestou, která je nejméně organizačně a finančně náročná. Formální podobu pravidel a přesný způsob hlasování navrhujeme uskutečnit v zásadě tak, jak ho provedla SPD. Systém je vyzkoušený (na mnohem početnější straně, SPD má cca 400 tisíc členů), a to je jeho velká výhoda.   

Politické grémium ČSSD navrhuje (musí ještě schválit P ČSSD a ÚVV) v referendu hlasovat o těchto třech otázkách:

1. Souhlasím s tím, aby podle stanov o konečné podobě kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, města, kraje; Senátu a PS rozhodovali v přímém hlasování všichni členové ČSSD v příslušném volebním obvodu.

V případě schválení primárek přístupných všem členům by na sjezdu ČSSD na jaře 2015 proběhla příslušná změna stanov, která by garantovala všem členům ČSSD přímou účast na sestavování uvedených kandidátních listin. Podrobnosti ( včetně role OVV a KVV) by pak stanovil upravený volební řád, který by po sjezdu schválilo ÚVV. Pravidla by se poprvé použila při sestavování kandidátních listin pro krajské volby v roce 2016. Při sestavování kandidátních listin na krajské úrovni by volební řád vhodným způsobem kombinoval okresní a krajské přímé primární volby.

2. Souhlasím s tím, aby podle stanov alespoň 40 procent všech kandidátů na kandidátkách do zastupitelstva kraje a Poslanecké sněmovny tvořily osoby opačného pohlaví?

Pokud by byl tento návrh schválen, došlo by rovněž v roce 2015 k příslušné úpravě stanov a volebních řádů. Pro sestavování uvedených dvou typů kandidátních listin by byl zajištěn minimálně 40% podíl osob opačného pohlaví (v našich podmínkách tedy spíše žen než mužů) na celkovém počtu kandidátů. Návrh se nijak netýká pořadí kandidátů, o tom by se rozhodovalo v primárkách bez ohledu na pohlaví kandidáta.

3. Souhlasím s tím, aby ČSSD navrhla zákonem omezit kumulaci placených veřejných funkcí.

Je zřejmé, že uvedený problém kumulace funkcí není možno řešit jen vnitrostranickými usneseními. Pokud by byl tento návrh v referendu schválen, připravil by ÚVV svým usnesením výčet placených veřejných funkcí, u nichž by byl zakázán souběh zákonem buď absolutně, nebo jen v případě souběhu výkonu uvolněných (placených) funkcí. Na základě tohoto usnesení ÚVV by pak poslanci ČSSD předložili příslušný návrh zákona.

Věřím, že ÚVV v sobotu podpoří návrh na konání vnitrostranického referenda a učiníme tak společně další krok k posílení vnitrostranické demokracie.

Bohuslav Sobotka

Blogy