Jan Hamáček: Program vlády obsahuje řadu levicových prvků

11. července 2018

Projev předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka před hlasování poslanecké sněmovny o důvěře vládě.

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové,

od voleb do Poslanecké sněmovny uplynulo téměř devět měsíců. A já tu dnes stojím před vámi, zástupci českých občanů, a žádám vás, abyste dali důvěru vládě, která vznikala tyto dlouhé měsíce. Je to vláda, díky které v České republice skončí nestabilita, která trvala příliš dlouho a neprospívala ani občanům ani politice, ale ani našemu hospodářství.

Vláda s důvěrou je něco, co předpokládá naše Ústava, a její sestavení by mělo být cílem všech politických stran, které uspěly ve volbách a zasedly v Parlamentu. Česká sociální demokracie se této své zodpovědnosti nezřekla. Vyjednali jsme dobré podmínky pro vstup do vlády a to rozhodnutí jsme nechali na všech našich členech. Stranické referendum o vstupu do vlády, které jsme mimochodem použili jako první v polistopadové historii, koaliční vládu podpořilo. A díky tomu bude mít Česká republika vládu, jejíž program obsahuje celou řadu levicových prvků. A sociální demokracie dohlédne na to, aby ty závazky byly naplněny. Nejde jenom o ty naše klíčové body, které jsme představili, jako je proplácení prvních tří dnů nemocenské, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč nebo zálohované výživné. Jde o to, aby se nám všem v naší zemi dobře žilo, aby se na hospodářském růstu, který zažíváme, podíleli všichni lidé, aby všichni měli prospěch z toho, že se naší republice daří, protože je to v první řadě sociální nespravedlnost, která přináší nestabilitu a kvůli ní pak roste extremismus a nedůvěra ve státní instituce.

V naší zemi stále existují nepřiměřeně velké rozdíly jak mezi regiony, tak mezi městy a venkovem. Jsou to rozdíly v životních podmínkách, ve službách i v platech. Je to nefér a ohrožuje to soudržnost společnosti. Lidé v naší zemi mají právo se cítit bezpečně a spokojeně na místě, které si vybrali ke svému životu. A je úkolem státu zajistit, aby v Česku neexistovala lepší místa pro bohaté a horší místa pro chudé. Lidé musejí cítit, že stát je tu pro ně, že je neopustil, a pokud potřebují lékaře, hasiče, nebo policii, tak se té pomoci dočkají. Takový je cíl sociální demokracie, a to nejen v této vládě. Je to naplnění práva všech občanů na bezpečí a spokojenost, což znamená dobré bydlení, důstojnou práci, dostupné školy, dobré veřejné služby, kvalitní potraviny a v neposlední řadě také čas na svou rodinu.

Za sociální demokracii vám všem mohu slíbit, že tímto cílem se budeme ve vládě řídit a budeme pracovat pro všechny občany nehledě na jejich majetek či postavení, a proto vás chci požádat o to, abyste této vládě dali důvěru. Děkuji vám za pozornost.

Blogy