Jak jednotliví senátoři hlasovali o zvýšení DPH

16. srpna 2012

Návrh zvýšení DPH byl zamítnut 50-ti hlasy, převážně z řad ČSSD a nezařazených senátorů.

Blogy