Jak jednotliví senátoři hlasovali o zvýšení DPH

Návrh zvýšení DPH byl zamítnut 50-ti hlasy, převážně z řad ČSSD a nezařazených senátorů.

Blogy