J. Birke: Proč chce ministr Ťok vyřadit České dráhy z tendrů na regionální i dálkovou dopravu?

21. listopadu 2016

Upřímně řečeno, nejsem si jistý, zda se jedná o vědomou bagatelizaci, nebo důsledek základních neznalostí ministra dopravy v této problematice. Ať je ale ten důvod jakýkoliv, problém s nezaknihovanými akciemi Český drah je skutečný, stejně jako je skutečná hrozba, že národní dopravce bude vyřazen z tendrů na provoz liberalizovaných železničních tratí.

O příčinách bagatelizujícího přístupu ministra Ťoka k této kritické záležitosti bychom samozřejmě mohli spekulovat. Neumím si představit, jak ministerstvo dopravy mohlo tak trestuhodným způsobem zaspat a včas nereagovat na změny legislativy. Nezaspal přitom jen samotný ministr, ale také příslušní náměstci v jeho úřadu. Odpovědnost ale samozřejmě nese ministr Ťok. A že je problém vážný, potvrdilo také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Problém zaknihování akcií společnosti České dráhy se navíc nedotýká „pouze" dálkové dopravy, ale také dopravy regionální. Právě v regionální dopravě jsou už dnes vyhlášena tzv. notifikační řízení. To znamená, že kraje mohou již v roce 2017 vyhlásit nabídková řízení a České dráhy se těchto soutěží nebudou moct zúčastnit!

Času na přijetí novely zákona o veřejných zakázkách nebo změnu zákona o Českých drahách je v tuto chvíli zoufale málo. Pokud jednu z těchto dvou novel poslanecká sněmovna nestihne přijmout od května příštího roku, pak reálně hrozí, že se České dráhy nebudou moct zúčastnit nabídkových řízení na úrovni krajů. O tom, co by následovalo poté, raději snad ani nechci přemýšlet. Situací by se dle mého názoru měl zabývat také příslušný výbor poslanecké sněmovny.

Jan Birke, odborný mluvčí ČSSD pro dopravu

Blogy