Dopis Jana Hamáčka členům ČSSD 19. 5. 2018

19. května 2018

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

po víkendu začneme rozhodovat o možné budoucí vládě ČSSD a hnutí ANO. Slíbil jsem Vám, že v průběhu vyjednávání Vás budu pravidelně informovat. Řada členů žádala, abychom vedle návrhu programového prohlášení a koaliční smlouvy zveřejnili jména kandidátů na ministry v případné vládě, pokud k tomu dáte svými hlasy souhlas ve vnitrostranickém referendu.

Obracím se tedy na Vás s představením jednotlivých jmen tak, jak je včera na svém setkání schválilo předsednictvo ČSSD a navrhlo na:

ministerstvo práce a sociálních věcí Petra Krčála,
ministerstvo vnitra Jana Hamáčka,
ministerstvo kultury Antonína Staňka,
ministerstvo zahraničí Miroslava Pocheho,
ministerstvo zemědělství Miroslava Tomana.

Náš kandidát do čela ministerstva práce a sociálních věcí, vlajkové lodi ČSSD, je Petr Krčál, odborník na oblast sociální politiky z kraje Vysočina. Působil mimo jiné jako náměstek na MPSV a v současné době je ředitelem domova důchodců. O problémech lidí jen nemluví, ale především je řeší. Jsem přesvědčený, že díky možné nominaci Petra Krčála na ministra bude mít ČSSD šanci opětovně prosazovat solidární politiku a hájit sociální stát pro ty, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají šanci se z ní dostat. MPSV nám také dává možnost být těmi, kdo budou garantovat spravedlivé důchody a jejich pravidelnou valorizaci. Věřím, že dobrá práce Petra Krčála na MPSV nám může pomoci přilákat zpět část našich ztracených voličů.

Silová ministerstva nepatří mezi naše největší priority a nejsou programově pro nás tak zásadní jako například zdravotnictví. Nicméně, s ohledem na problematické postavení Andreje Babiše jsme je požadovat museli. I proto je logické, aby se ministrem vnitra stal předseda druhé koaliční strany. Chci z této pozice garantovat všem občanům ČR, že policie zůstane nezávislou. Z pozice sociální demokracie je zásadní fungování České pošty, která pod tento resort spadá, a její role na venkově a v malých vesnicích, kde jsou to především naši voliči, kteří jsou na dostupnosti, šíři a kvalitě jejích služeb zcela zásadně závislí. Zvyšování počtu policistů, podpora profesionálních i dobrovolných hasičů jsou témata, kterými máme šanci oslovit opět naše ztracené voliče. Zvednutím tématu digitalizace státní správy máme šanci se stát stranou, která může být vnímána jako moderní a oslovující potřeby a životní návyky mladé generace.

Ministerstvo zemědělství otevírá sociální demokracii možnost přímé komunikace s našimi tradičními voličskými skupinami. Návrh předsednictva ČSSD se mimo jiné opírá o doporučení naší zemědělské komise, která doporučila na ministra zemědělství prezidenta Potravinářské komory Miroslava Tomana. Jak víte, Miroslav Toman je nestraníkem, ale požádá o vstup do sociální demokracie a je připraven se ve všech rozhodnutích řídit stanoviskem sociální demokracie. ČSSD bývala historicky silná v tradičně zemědělských regionech, jako je např. Vysočina. Prioritou na ministerstvu zemědělství je citelné zlepšení života lidí na venkově. Sociální demokracie musí být tou stranou, která bude podporovat domácí výrobce nebo zajistí občanům stejnou kvalitu potravin jako v jiných zemích EU.

Na ministerstvo kultury nominujeme Antonína Staňka z Olomouckého kraje. Je to vysokoškolský pedagog a zkušený primátor historického města Olomouce. Vedle podpory živé kultury vidím dva hlavní body, na které by se ministerstvo pod naší vládou zaměřilo. Za prvé je to ochrana kulturních památek. Důrazem na správu, ochranu a investice do kulturních památek i živého umění můžeme zatraktivnit život v menších městech a na venkově. Za druhé je to pak podpora veřejnoprávních médií a jejich garance jako opravdu veřejné služby pro občany.

A v neposlední řadě má připadnout sociální demokracii ministerstvo zahraničí. V dnešním neklidném světě je diplomacie stále důležitější. Musíme mít aktivní zahraniční politiku, která bude obzvláště v Evropě usilovat o zachování míru a bezpečí. Sociální demokracie by se měla na ministerstvu zahraničí zasadit o to, abychom zachovali a prohloubili naše spojenecké vazby. Další prioritou je prosazování proaktivní ekonomické diplomacie, která pomůže přilákat zahraniční investory a zároveň bude otevírat dveře českým exportérům. Proto je kandidátem ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche, který je úspěšný europoslanec s mnoha kontakty v zahraničí. Miroslav Poche je perfektně odborně a i jazykově připraven roli ministra zahraničí zastávat.

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

Pokud naši členové rozhodnou v referendu, že sociální demokracie má jít do vlády, zahájíme formální proces sestavování vlády. Jako tomu bylo vždy při sestavování vlády, budu jména kandidátů na ministra diskutovat s premiérem, který je pak navrhuje prezidentu republiky. A já jsem připraven, pokud o to pan prezident projeví zájem, s ním o těchto jménech také mluvit.

Toliko ke jménům možných kandidátů na ministry za ČSSD. V pondělí začíná vnitrostranické referendum a vy rozhodnete o dalším osudu sociální demokracie a budoucím směřování naší země v příštích letech.

Přeji Vám a sociální demokracii šťastnou volbu.

Váš Jan Hamáček

Blogy