B. Sobotka: Za moji vládu mluví výsledky

8. prosince 2016

Stenografický záznam z vystoupení předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky na 53. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už jsem také nechtěl vystupovat, ale když už se otevřela rozprava a znovu se vracíme k těm věcem, tak mi dovolte, abych se také ještě vyjádřil k některým tvrzením, která tady zazněla, jakoby byla pravdivá, ačkoli všichni víme, že to je nesmysl, že to je lež a že to je jenom demagogie, že to je jenom snaha vykřičet to do televize, přesvědčit lidi o tom, že se tady něco děje, co ve skutečnosti pravda není. A těch věcí tady zaznělo až příliš mnoho, až příliš mnoho, abych na to mohl nereagovat.

Jenom chci připomenout, že tohle je třetí rozpočet naší vlády. Třetí rozpočet. Ta debata je pořád stejná. Vždycky se přihlásí opozice, řekne, že málo šetříme, že tam máme příliš velké schodky, že v tom rozpočtu nejsou peníze na investice a že vlastně ten stát nebude fungovat a že to vedeme od desíti k pěti. Třetí rozpočet po sobě. Tak se prosím podívejme na to, jaký je ten výsledek. Podívejme se ven, mimo tuhle Poslaneckou sněmovnu, jaký je stav České republiky. Jaká je realita? Kam vedla za tři roky rozpočtová politika vlády? Jakou máme nezaměstnanost? Jaká je nezaměstnanost v České republice?

Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Bylo to snad někdy za vlády ODS? Nebo za vlády TOP 09? Máme 3,8 % podle statistiky Eurostatu. A řekněte, že to není pravda! 3,8 %. Máme nižší nezaměstnanost, než má Německo. A řekněte, že to není pravda! Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko – všechny tyhle země v regionu mají vyšší nezaměstnanost, než má Česká republika. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. To je přece výborné číslo.

Ekonomika roste. Letošní hospodářský růst se odhaduje kolem 2,5 %. Rostou daňové příjmy státu. Teď jsem se díval, máme rekordní od roku 2005 nejlepší přebytek zahraničního obchodu téhle země, který jsme měli. Tahle země je ekonomicky a politicky stabilní. Přicházejí investice. Snižuje se kriminalita. Několik let po sobě klesá kriminalita v České republice. Rostou průměrné mzdy v naší zemí. Konečně rostou průměrné mzdy. Několik let po sobě už naštěstí rostou reálné mzdy v naší zemi. To znamená, zvyšují se reálné příjmy domácností. Tohle je výsledek tříleté rozpočtové politiky.

Vy se tady snažíte veřejnost přesvědčit, protože v téhle Poslanecké sněmovně vám to samozřejmě nikdo neuvěří z vládní koalice, ale snažíte se veřejnost přesvědčit, že naše rozpočtová politika je snad neúspěšná, nebo že snad nemá výsledky? Podívejte se na to, jak se zlepšila kvalita fungování státu.

Já prostě odmítám to, co se tady odehrává, pokaždé znovu a znovu. Jeden rozpočet. Druhý rozpočet. Třetí rozpočet. Stejné fráze. Stejná ztráta paměti. Zejména stejná ztráta paměti u těch, kdo nás tady neustále znovu a znovu kritizují. A když připomeneme, co se dělo za vás, tak říkáte, pořád to svádíte na minulost, nemluvte o minulosti, mluvme o tom, co je před námi. To znamená, vy tady můžete klidně lhát, a po nás chcete, abychom mlčeli k tomu, co máte na svědomí vy a jaké byly vaše reálné výsledky? Tohle není otevřená debata. Veďme tady otevřenou debatu. Bavme se o tom, kdo měl jaké výsledky, jaké výsledky měla pravice, jaké jste měli vy schodky rozpočtů, jakou vy jste měli nezaměstnanosti, jak vy jste čerpali evropské fondy. Porovnejte to s tím, jaké jsou dneska reálné výsledky České republiky.

Je to opravdu… Tohle to mě naštvalo, zejména když tady slyším o čerpání peněz z Evropské unie. Myslím, že kolegové z vlády to potvrdí. Vy jste tady všichni seděli v Poslanecké sněmovně. Víte, co jsme všechno museli udělat na začátku volebního období, abychom vůbec byli schopni ty peníze dočerpat. Za Nečasovy vlády bylo opakovaně pozastaveno čerpání evropských prostředků u jednotlivých operačních programů, nebo dokonce napříč. Vaše vláda nebyla schopna vyřešit reálné problémy, které tady existovaly.

Museli jsme to udělat až my. Čekalo to až na nás. To, že jsme dočerpali ty peníze, že se vyčerpalo 93, 94 % procent z těch peněz, které byly k dispozici v minulé finanční perspektivě, to se nestalo samo, to nebyla automatická věc. To vyžadovalo velmi intenzivní nasazení celé vlády. Vyžadovalo to podporu této Sněmovny. A to, že jsme museli schválit zákon o EIA, to, že jsme museli schválit služební zákon, to byly nutné podmínky toho, abychom vůbec neměli zastaveno čerpání evropských prostředků. Svalovat na tuto vládu vinu, že snad může za to, jak vypadá zákon o EIA… Proboha, to jsou věci, které jsou harmonizovány v rámci celé Evropské unie. Vy jste to nedokázali udělat. Muselo to počkat až na nás. A my jsme nemohli dělat nic jiného, než to vyřešit, protože jinak bychom neměli vyčerpáno 94 % z alokace. A tím, že jsme vyčerpali tu alokaci, díky tomu byl loni růst 4,5 %, díky tomu, že jsme dokázali utratit evropské peníze. A také díky tomu je letos rozpočtový přebytek, protože ty peníze přicházejí v letošním roce. To přece také pomohlo té rozpočtové bilanci, která je v letošním roce.

Zazněly tady vyslovené lži, které se týkají sociálních dávek. Už to tady bylo v těch přecházejících vystoupeních, ale teď znovu někteří předřečníci se tady k tomu snížili, a to je skutečně velmi laciné. Je to samozřejmě brnkání na ty nejnižší půdy, na tu představu, že tady vláda zvyšuje sociální dávky, že zvyšujeme zneužívání sociálních dávek. Realita je přesně obrácená.

Rok 2012 – váš geniální inženýr sociální práce Drábek. No v čí vládě byl pan Drábek ministr práce a sociálních věcí? Myslím, že by bylo dobré, aby se k tomu ODS a TOP 09 hrdě přihlásily. Byla to vaše vláda, kde byl pan Drábek. 2012 převedl dávky hmotné nouze z obcí na úřady práce. Do té doby to dělaly obce a on to převedl na úřady práce. No jo, ale snížil se počet úředníků, kteří se o to měli starat, o 1 600 lidí se o to staralo méně od roku 2012, než do té doby na obcích. Jak asi myslíte, kolegové a kolegyně, že počínaje rokem 2012 vypadala kontrola vynakládání těchto sociálních dávek? No žádná nebyla. Žádná nebyla, protože úředníci se starali o jedinou věc, aby jim nespadly informační systémy, protože pan Drábek samozřejmě začal experimentovat s informačními systémy. Víte, jak to bylo, že vůbec ten přechod nebyl připraven, že tam lidé psali tabulky tužkami, vyplňovali se formuláře tužkami. Tohle byla práce pana inženýra Drábka ve vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. To byla vaše reforma. A byla to chybná reforma převést dávky hmotné nouze na úřady práce. Úřady práce přece tohle vůbec nemají dělat. Úřady práce se mají starat primárně o aktivní politiku zaměstnanosti.

Blogy