Anketa k zaměstnanosti

Zeptali jsme se kandidátů na hejtmany ČSSD jaký mají názor na řešení nezaměstnanosti.

Co můžete jako hejtman udělat pro zvýšení zaměstnanosti ve Vašem kraji?

Jana Vaňhová, hejtmanka a lídr kandidátky v Ústeckém kraji

Správná otázka zní: Co jako hejtman děláte pro zvýšení zaměstnanosti ve Vašem kraji? Protože nečekáme, až přijde předvolební období a nechceme stejně jako ostatní stavět jen vzdušné zámky.

Ústecký kraj zpracoval za nečinnou vládu konkrétní plán - Ústecký program zaměstnanosti 2020, který po téměř 20 letech vysokého počtu lidí bez práce v našem kraji přináší konkrétní řešení. V rámci tohoto programu vytvoříme během příštího roku téměř 500 nových a potřebných míst v našich příspěvkových organizacích a dáme návod, jak vytvořit dalších téměř 4 tisíce míst. V poslední době se nám podařilo přilákat do našeho kraje pět nových zahraničních investorů, s dalšími v tuto chvíli jednáme. V neposlední řadě je to taky záměr udržet vysokou míru investic, a to jak z rozpočtu kraje, tak čerpáním evropských i státních dotací. Nové investice jsou zásadní nejenom při vytváření nových míst, ale i udržování těch stávajících.

O hejtmance Janě Vaňhové se můžete více dozvědět na jejích webových stránkách http://vanhova.cz/

 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman a lídr krajské kandidátky na Vysočině

Stát rezignoval touto vládou na politiku zaměstnanosti a tak hledáme cesty přes grantové programy podpory drobných podnikatelů, podpora města a obcí s jejich akcí zaměstnávající pracovníky a trvalá podpora čerpání peněz přes ROP, kde je velmi efektivní čerpání. O to hroznější jsou snahy ROP zrušit.

Kraj Vysočina přijal před třemi roky, a to jako jeden z prvních krajů, opatření kraje proti hospodářské krizi. V tomto opatření je celá řada kroků, které směřují k vytvoření nových pracovních míst a udržení zaměstnanosti. V prvé řadě je třeba říci, že kraj jako takový je významný zaměstnavatel. Vytváří  přes deset tisíc pracovních míst. Takže v prvé řadě je třeba zachovat zaměstnanost v našich příspěvkových organizacích. Další prostor krajů je například v oblasti veřejných zakázek. Velkou šanci dávají sociální služby, kde ve službách terénního charakteru lze rozšířit pracovní příležitosti až o pět tisíc zaměstnanců. Vše je spojeno se stárnutím populace.

O Jiřím Běhounkovi se můžete více dozvědět zde (http://www.kr-vysocina.cz/jiri-behounek.asp).

 

Bc. Lubomír Franc, hejtman a lídr krajské kandidátky v Královohradeckém kraji

Když započítáme všechny organizace, které Královéhradecký kraj řídí, je krajská samospráva největším zaměstnavatelem v regionu. Dává práci 11 tisícům lidí. Nejvíce jich pracuje ve školství (cca 4300) a zdravotnictví (cca 3600). Zaměstnanost tak může kraj přímo ovlivnit - především v době současných nejistit a dopadů ekonomické krize - stabilitou práce v krajských organizacích. Aby to bylo možné, zavedli jsme řadu úsporných, efektivních opatření, kterými se snižují náklady na provoz krajských organizací a firem. Tím jsme schopní zajistit práci, kterou kraj přímo poskytuje. A to není málo.
Novinkou, kterou zavedla naše krajská vláda v reakci na ekonomickou krizi a růst nezaměstnaných, bylo ustavení tripartity. Schází se v ní zástupci kraje, významných zaměstnavatelů a odbory. Při zasedáních tripartity se projednávají aktuální problémy spojené s ekonomikou v regionu a její ustavení se jednoznačně osvědčilo. Já sám jsem byl navíc odborový předák, znám tedy dobře problémy zaměstnanců a mám zkušenosti z odborové činnosti.
Vývoj zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji stojí na mnoha vnějších faktorech, které kraj může přímo těžko ovlivnit. Jde především o vývoj ekonomické krize, legislativu či takzvané vládní reformy. Svůj potenciál má kraj jasně daný tím, že může působit pozitivně na rozvoj investic, je stabilizovaným sociálním garantem a má takové postavení, které umožňuje vést dialog mezi zástupci největších zaměstnavatelů v regionu a zaměstnanců. Kraj chce pokračovat v dalším rozvoji těchto tří pilířů, v jejich zdokonalování a ještě větší stabilizaci.

Více se o Lubomíru Francovi dočtete zde (http://www.lubomirfranc.cz/)

 

Miroslav Novák, lídr kandidátky ČSSD v Moravskoslezském kraji

Vytvořením podmínek pro nové investory v oblasti krajské infrastruktury, územního plánu a přípravy území. Dále má Moravskoslezský kraj připraven vlastní projekt průmyslové zóny v Karviné, lokalita Barbora. A v neposlední řadě je to aktivní „ekonomická diplomacie“ kraje zaměřená na prezentaci a rozvoj obchodních aktivit podnikatelských subjektů v kraji.

O názorech autora se můžete více dozvědět na www.novak-miroslav.cz

 

 

 

Co by stát měl udělat především pro zvýšení zaměstnanosti?

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc, kandidát na senátora za Prahu 8

Dva strategické tahy, které by mohly v perspektivě několika let pomoci významně zvýšit zaměstnanost v České republice, je účinná hospodářská politika a aktivní politika zaměstnanosti.

Účinnou hospodářskou politikou rozumím nikoliv škrcení veřejných rozpočtů za každou cenu, kterou provozuje současná vláda a která vede k dalšímu útlumu ekonomiky, nýbrž promyšlenou alokaci zdrojů do perspektivních sektorů ekonomiky: do vzdělávacího systému, do masivní veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací, do veřejných sociálních služeb (například v péči o stárnoucí populaci), do veřejné infrastruktury (například do veřejné silniční sítě). Zde odkazuji především na dokument „Politika ČSSD proti hospodářské krizi“ (ke stažení na http://www.cssd.cz/data/files/politika-cssd-proti-hospodarske-krizi.pdf).

Aktivní politika zaměstnanosti je jádrem návrhů, které jsme předložili k veřejné diskusi za účasti předních odborníků 24. května v Kulturním domě Krakov v Praze 8 – Bohnicích. (viz příloha) Na rozdíl od restriktivní a nezaměstnané stigmatizující politiky současné vlády navrhujeme

  • přejít od politiky (ne)jistoty pracovního místa k politice jistoty pracovního uplatnění;
  • rozvinout aktivní politiku zaměstnanosti, včetně posílení programů pro vzdělávání a rekvalifikace, péče o profesní růst. Ta dnes umírá na úbytě;
  • politiku boje s vysokou nezaměstnaností vést i na regionální úrovni a orientovat na specifické problémy daného regionu;
  • snižovat všechny formy diskriminace;
  • vést široký sociální dialog v centru i na úrovni krajů s přizváním sociálních partnerů.

S těmito a dalšími návrhy se můžete seznámit v  Zelené knize ČSSD „Politika zaměstnanosti“ (ke stažení na http://www.cssd.cz/data/files/politika-zamestnanosti.pdf) - a případně se také zapojit do probíhající veřejné diskuse.

Hlavní problém vidím v tom, že o jedno volné místo se dnes v naší zemi uchází v průměru přes čtrnáct uchazečů o zaměstnání! Pravicové tvrzení, že nezaměstnaní si za svoji situaci svojí leností nebo nedostatkem úsilí najít si novou práci mohou sami, je proto zkreslující a neobhajitelné. Nezaměstnanost je především systémovým selháním současného způsobu fungování ekonomiky a společnosti, produkce a rozdělování zdrojů. V některých zemích, například v Rakousku nebo v Dánsku, se s tímto selháním vyrovnávají řádově lépe než my v České republice, a to nikoliv vháněním nezaměstnaných do pasti chudoby a beznaděje, nýbrž tím, že jim účinně pomáhají nalézt novou, produktivní - a samozřejmě placenou - novou práci.

O názorech autora se můžete více dozvědět na http://www.martinpotucek.cz, http://www.ceses.cuni.cz nebo http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php

Blogy