Anketa k zaměstnanosti

8. června 2012

Zeptali jsme se kandidátů na hejtmany ČSSD jaký mají názor na řešení nezaměstnanosti.

Co můžete jako hejtman udělat pro zvýšení zaměstnanosti ve Vašem kraji?

Jana Vaňhová, hejtmanka a lídr kandidátky v Ústeckém kraji

Správná otázka zní: Co jako hejtman děláte pro zvýšení zaměstnanosti ve Vašem kraji? Protože nečekáme, až přijde předvolební období a nechceme stejně jako ostatní stavět jen vzdušné zámky.

Ústecký kraj zpracoval za nečinnou vládu konkrétní plán - Ústecký program zaměstnanosti 2020, který po téměř 20 letech vysokého počtu lidí bez práce v našem kraji přináší konkrétní řešení. V rámci tohoto programu vytvoříme během příštího roku téměř 500 nových a potřebných míst v našich příspěvkových organizacích a dáme návod, jak vytvořit dalších téměř 4 tisíce míst. V poslední době se nám podařilo přilákat do našeho kraje pět nových zahraničních investorů, s dalšími v tuto chvíli jednáme. V neposlední řadě je to taky záměr udržet vysokou míru investic, a to jak z rozpočtu kraje, tak čerpáním evropských i státních dotací. Nové investice jsou zásadní nejenom při vytváření nových míst, ale i udržování těch stávajících.

O hejtmance Janě Vaňhové se můžete více dozvědět na jejích webových stránkách http://vanhova.cz/

 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman a lídr krajské kandidátky na Vysočině

Stát rezignoval touto vládou na politiku zaměstnanosti a tak hledáme cesty přes grantové programy podpory drobných podnikatelů, podpora města a obcí s jejich akcí zaměstnávající pracovníky a trvalá podpora čerpání peněz přes ROP, kde je velmi efektivní čerpání. O to hroznější jsou snahy ROP zrušit.

Kraj Vysočina přijal před třemi roky, a to jako jeden z prvních krajů, opatření kraje proti hospodářské krizi. V tomto opatření je celá řada kroků, které směřují k vytvoření nových pracovních míst a udržení zaměstnanosti. V prvé řadě je třeba říci, že kraj jako takový je významný zaměstnavatel. Vytváří  přes deset tisíc pracovních míst. Takže v prvé řadě je třeba zachovat zaměstnanost v našich příspěvkových organizacích. Další prostor krajů je například v oblasti veřejných zakázek. Velkou šanci dávají sociální služby, kde ve službách terénního charakteru lze rozšířit pracovní příležitosti až o pět tisíc zaměstnanců. Vše je spojeno se stárnutím populace.

O Jiřím Běhounkovi se můžete více dozvědět zde (http://www.kr-vysocina.cz/jiri-behounek.asp).

 

Bc. Lubomír Franc, hejtman a lídr krajské kandidátky v Královohradeckém kraji

Když započítáme všechny organizace, které Královéhradecký kraj řídí, je krajská samospráva největším zaměstnavatelem v regionu. Dává práci 11 tisícům lidí. Nejvíce jich pracuje ve školství (cca 4300) a zdravotnictví (cca 3600). Zaměstnanost tak může kraj přímo ovlivnit - především v době současných nejistit a dopadů ekonomické krize - stabilitou práce v krajských organizacích. Aby to bylo možné, zavedli jsme řadu úsporných, efektivních opatření, kterými se snižují náklady na provoz krajských organizací a firem. Tím jsme schopní zajistit práci, kterou kraj přímo poskytuje. A to není málo.
Novinkou, kterou zavedla naše krajská vláda v reakci na ekonomickou krizi a růst nezaměstnaných, bylo ustavení tripartity. Schází se v ní zástupci kraje, významných zaměstnavatelů a odbory. Při zasedáních tripartity se projednávají aktuální problémy spojené s ekonomikou v regionu a její ustavení se jednoznačně osvědčilo. Já sám jsem byl navíc odborový předák, znám tedy dobře problémy zaměstnanců a mám zkušenosti z odborové činnosti.
Vývoj zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji stojí na mnoha vnějších faktorech, které kraj může přímo těžko ovlivnit. Jde především o vývoj ekonomické krize, legislativu či takzvané vládní reformy. Svůj potenciál má kraj jasně daný tím, že může působit pozitivně na rozvoj investic, je stabilizovaným sociálním garantem a má takové postavení, které umožňuje vést dialog mezi zástupci největších zaměstnavatelů v regionu a zaměstnanců. Kraj chce pokračovat v dalším rozvoji těchto tří pilířů, v jejich zdokonalování a ještě větší stabilizaci.

Více se o Lubomíru Francovi dočtete zde (http://www.lubomirfranc.cz/)

 

Miroslav Novák, lídr kandidátky ČSSD v Moravskoslezském kraji

Vytvořením podmínek pro nové investory v oblasti krajské infrastruktury, územního plánu a přípravy území. Dále má Moravskoslezský kraj připraven vlastní projekt průmyslové zóny v Karviné, lokalita Barbora. A v neposlední řadě je to aktivní „ekonomická diplomacie“ kraje zaměřená na prezentaci a rozvoj obchodních aktivit podnikatelských subjektů v kraji.

O názorech autora se můžete více dozvědět na www.novak-miroslav.cz

 

 

 

Co by stát měl udělat především pro zvýšení zaměstnanosti?

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc, kandidát na senátora za Prahu 8

Dva strategické tahy, které by mohly v perspektivě několika let pomoci významně zvýšit zaměstnanost v České republice, je účinná hospodářská politika a aktivní politika zaměstnanosti.

Účinnou hospodářskou politikou rozumím nikoliv škrcení veřejných rozpočtů za každou cenu, kterou provozuje současná vláda a která vede k dalšímu útlumu ekonomiky, nýbrž promyšlenou alokaci zdrojů do perspektivních sektorů ekonomiky: do vzdělávacího systému, do masivní veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací, do veřejných sociálních služeb (například v péči o stárnoucí populaci), do veřejné infrastruktury (například do veřejné silniční sítě). Zde odkazuji především na dokument „Politika ČSSD proti hospodářské krizi“ (ke stažení na http://www.cssd.cz/data/files/politika-cssd-proti-hospodarske-krizi.pdf).

Aktivní politika zaměstnanosti je jádrem návrhů, které jsme předložili k veřejné diskusi za účasti předních odborníků 24. května v Kulturním domě Krakov v Praze 8 – Bohnicích. (viz příloha) Na rozdíl od restriktivní a nezaměstnané stigmatizující politiky současné vlády navrhujeme

  • přejít od politiky (ne)jistoty pracovního místa k politice jistoty pracovního uplatnění;
  • rozvinout aktivní politiku zaměstnanosti, včetně posílení programů pro vzdělávání a rekvalifikace, péče o profesní růst. Ta dnes umírá na úbytě;
  • politiku boje s vysokou nezaměstnaností vést i na regionální úrovni a orientovat na specifické problémy daného regionu;
  • snižovat všechny formy diskriminace;
  • vést široký sociální dialog v centru i na úrovni krajů s přizváním sociálních partnerů.

S těmito a dalšími návrhy se můžete seznámit v  Zelené knize ČSSD „Politika zaměstnanosti“ (ke stažení na http://www.cssd.cz/data/files/politika-zamestnanosti.pdf) - a případně se také zapojit do probíhající veřejné diskuse.

Hlavní problém vidím v tom, že o jedno volné místo se dnes v naší zemi uchází v průměru přes čtrnáct uchazečů o zaměstnání! Pravicové tvrzení, že nezaměstnaní si za svoji situaci svojí leností nebo nedostatkem úsilí najít si novou práci mohou sami, je proto zkreslující a neobhajitelné. Nezaměstnanost je především systémovým selháním současného způsobu fungování ekonomiky a společnosti, produkce a rozdělování zdrojů. V některých zemích, například v Rakousku nebo v Dánsku, se s tímto selháním vyrovnávají řádově lépe než my v České republice, a to nikoliv vháněním nezaměstnaných do pasti chudoby a beznaděje, nýbrž tím, že jim účinně pomáhají nalézt novou, produktivní - a samozřejmě placenou - novou práci.

O názorech autora se můžete více dozvědět na http://www.martinpotucek.cz, http://www.ceses.cuni.cz nebo http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php

Blogy