PROGRAM: 41. sjezd ČSSD

Dovolujeme si vás pozvat na 41. sjezd ČSSD, který se uskuteční v pátek 1. března a v sobotu 2. března 2019 v Hradci Králové.

Datum:
pátek 1. března 2019 od 10.00 hodin (začátek prezence 8:30 hodin)

sobota 2. března 2019 od 9:00 hodin (začátek prezence 8:30 hodin)

 

Místo:

KD Střelnice, ul.Střelecká 45/2, Hradec Králové

 

Program 41. sjezdu ČSSD:

1. zahájení

2. schválení Jednacího řádu 41. sjezdu ČSSD

3. schválení programu 41. sjezdu ČSSD

4. schválení volebního řádu 41. sjezdu ČSSD

5. volba pracovních orgánů 41. sjezdu ČSSD

6. zpráva předsedy ČSSD, zpráva o činnosti ÚVV ČSSD

7. zprávy místopředsedů ČSSD – písemně

8. zpráva ekonomického ředitele ČSSD

9. zpráva předsedy PK ČSSD – písemně

10. zpráva předsedy SK ČSSD – písemně

11. zpráva vedoucího delegace ČSSD v EP – písemně

12. zpráva ÚKK ČSSD

13. návrh změn Stanov ČSSD

14. volby orgánů ČSSD

15. schválení členů ÚKK a náhradníků

16. schválení členů a náhradníků ÚVV

17. závěr

 

Blogy