Program druhého dne 40. sjezdu České strany sociálně demokratické

Vážené kolegyně, vážení kolegové, níže je pro vás k dispozici program druhého dne sjezdu ČSSD, který se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 od 10 hodin v kulturním domě Střelnice v Hradci Králové.

Začátek prezence: 08:30 hodin, začátek jednání: 10:00 hodin, odhadovaný konec jednání: 20:00 hodin.

10:00  ZAHÁJENÍ DRUHÉHO DNE SJEZDU
Zpráva předsedy a statutárního místopředsedy
Vystoupení politologa Pavla Šaradína
Vystoupení předsedy ČMKOS Josefa Středuly
Volby místopředsedů strany
Diskuse
Projednávání bodu Návrh změn Stanov ČSSD, Návrh Řádu přípravy na volby do Senátu a Návrh Řádu přípravy na volby do zastupitelstev měst a obcí 

Blogy