Bilanční projev Bohuslava Sobotky na 38. sjezdu

Vážené delegátky, vážení delegáti, když jsme se loučili na minulém sjezdu sociální demokracie v ostravském Gongu, slíbil jsem, že vyhrajeme volby do Poslanecké sněmovny a sestavíme vládu. Vládu, která bude novým začátkem pro Českou republiku.

Povedlo se nám to. Vyhráli jsme volby a sestavili koaliční vládu. Ostrý start máme za sebou. Teď potřebujeme neztratit tempo a energicky pokračovat. V zájmu občanů a v zájmu naší země. Je to pro celou sociální demokracii velká změna. Po sedmi letech v opozici máme konečně možnost prosazovat náš program ve vládě. Máme možnost konečně měnit špatné zákony a napravovat chyby pravicových vlád, které jsme kritizovali, když jsme byli v opozici.

Chci na tomto místě především poděkovat více než milionu voličů sociální demokracie. Za to, že takovou změnu ve státě prosadili. Za to, že nám svou dlouhodobou a trpělivou podporou umožnili odsunout zkompromitovanou českou pravici do opozice. Tuto podporu a důvěru občanů nesmí sociální demokracie zklamat.

Vzápětí po volbách do Poslanecké sněmovny jsme stáli před otázkou volby koaličních partnerů. Dodrželi jsme slovo dané voličům a nevytvořili jsme vládu s ODS a TOP 09. Dali jsme přednost koalici změny a spojili jsme se se stranami, které stejně jako my nebyly v uplynulých letech ve vládě a nepodílely se na špatných rozhodnutích Nečasovy koalice.

Pokud jsme chtěli skutečnou změnu, pokud jsme chtěli vládu s dostatečnou většinou v Poslanecké sněmovně, pokud jsme chtěli zpřetrhat klientelistické vazby, byla to jediná slušná cesta. A myslím si, že je to i nadále jediný rozumný způsob, jak dát naší zemi stabilitu a jak dát vládě čas na řešení stovek vážných problémů, které se tu během let nastřádaly, mokvaly a začaly ve velkém ohrožovat základní funkce našeho státu.

Sociální demokracie šla do povolebních vyjednávání připravena. Věděli jsme, co by mělo být prioritou nové vlády, věděli jsme, čím je potřeba začít a z čeho nelze při plnění volebního programu ustoupit. Stejně tak jsme měli své priority, pokud jde o odpovědnost za jednotlivá ministerstva.

To, že máme v koaliční vládě ministry průmyslu, práce a sociálních věcí, školství nebo zdravotnictví, není výsledek náhody. Jsou to oblasti, v nichž se sociální demokracie dlouhodobě profiluje. Oblasti, které z velké části určují podobu a charakter sociálního státu. Osm ministrů sociální demokracie ve vládě tvoří soudržný tým, který postupuje jednotně.

Jsem rád, že naši ministři přišli na ministerstva připraveni, pracují s vysokým nasazením, profesionálně, bez skandálů, a zvládají plnění vládního programu. Pokud je naše vláda vnímána mezi lidmi pozitivně, je to z velké části právě jejich zásluha.

Zatím nebyl důvod, abych naše ministry měnil. V permanentním boji, který vedeme zejména s byrokracií, a který vedeme zejména s časem, žádný z nich v uplynulém roce neprohrál. A stojí za to připomenout i jednu z podmínek dobré vlády – příliš časté střídání ministrů a s tím spojené opakované personální čistky rozkládají státní správu. Když se ministři střídají jako na orloji, nic se nedotáhne do konce. Žádný problém se nedořeší včas.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, dovolte mi, abych se nyní zastavil u programového základu práce vlády, koaliční smlouvy. Podařilo se nám do ní prosadit velkou část volebního programu sociální demokracie. Najdete tam všechny naše hlavní volební závazky, které se týkají rušení a změn sociálně nespravedlivých reforem, které nám tu zůstaly po minulých vládách. Nešli jsme do vlády za každou cenu, ale pouze na základě tvrdého programového vyjednávání a poctivé dohody, za niž se nemusíme před našimi voliči stydět.

Sociální demokracie dnes nemá důvod navrhovat změny v koaliční smlouvě. Chceme ji dodržet a chceme ji včas naplnit. A stejný férový přístup očekáváme od našich koaličních partnerů. Dodržování koaliční smlouvy je tou nejlepší cestou, jak zajistit dobré fungování vlády i v příštích letech. Myslím si, že po vládách pravice, které po volbách dělaly velmi často pravý opak toho, co slibovali občanům, bude dodržení koaliční smlouvy pro lidi příjemná změna.

Každá koaliční smlouva je ale současně kompromisem, průsečíkem programu několika politických stran. Dovolte mi, abych v tuto chvíli zmínil také dvě oblasti, kde smlouva v zájmu nalezení elementární dohody nedopadla podle představ sociální demokracie.

Tou první je daňová politika. Sociální demokracie prosadila svůj návrh na nezvyšování daně z přidané hodnoty. Jak určitě víte, opakované zvyšování daně z přidané hodnoty bylo součástí té minulé rozpočtové politiky, kterou sociální demokracie vždycky odmítala a kritizovala. Za naší vlády se daň z přidané hodnoty zvyšovat nebude.

Prosadili jsme také snížení DPH na léky a knihy, prosadili jsme také zrušení Kalouskovy super hrubé mzdy a stanovení druhého pásma u daně z příjmu fyzických osob ve výši stávající solidární přirážky.

Sociální demokracie také navrhovala zvýšení příjmů státu prostřednictvím vyšší daňové progrese u fyzických nebo u velkých právnických osob. Jde nám o to, aby všichni v naší zemi přijali svůj spravedlivý díl odpovědnosti za financování státu a za financování veřejných služeb. Daňová progrese, kdy ti nejbohatší platí vyšší daňovou sazbu, existuje v naprosté většině vyspělých zemí, včetně Spojených států. Stejně tak v polovině zemí Evropské unie platí velké firmy daň ve vyšší sazbě než ty malé. V současné koalici jsme se na tom ale nedohodli.

Sociální demokracie prosazuje a podporuje všechna opatření, která povedou ke zvýšení výběru daní v důsledku omezení daňový úniků a daňové kriminality. Stejně tak i naši ministři hledají všechny možnosti, jak ušetřit a snížit neproduktivní provozní výdaje. Ale pokud máme v příštích letech snižovat deficit veřejných rozpočtů, a pokud současně nemáme ohrozit investice do vzdělání a kvalitních veřejných služeb, stát bude potřebovat i nové pravidelné příjmy. Dříve nebo později bude nutné se v České republice k otázce spravedlivějšího zdanění těch nejbohatších a také spravedlivějšího zdanění velkých firem znovu vrátit.

Jako sociální demokraté nechceme a nebudeme financovat sociální stát prostřednictvím zadlužování země. Pokud ale chceme vysokou úroveň veřejného školství a zdravotnictví, musí tomu odpovídat i výše příjmu státu.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, v našem volebním programu jsme slíbili, že budeme usilovat o výrazné snížení finančních plateb státu v rámci církevních restitucí, tak, aby náhrada byla přiměřená a skutečně spravedlivá. Ihned po volbách jsme proto zahájili jednání s církvemi o možnosti úpravy dohody, kterou o restitucích s církvemi uzavřela Nečasova vláda. Přes opakovaná jednání, která vedla zejména sociální demokracie, církve bohužel jakoukoli změnu sjednané úhrady odmítly.

Konstrukce zákona, tak jak byl schválen, a na něj navazující smlouvy mezi státem a jednotlivými církvemi neumožňuje vládě, a neumožňuje ani parlamentní většině realizovat jednostranné kroky bez toho, aby je s vysokou jistotou nezrušil Ústavní soud.

Jako cíl dalšího jednání s církvemi proto vidím hledání cest, jak maximum prostředků z církevních restitucí využít k financování veřejně prospěšných aktivit. Zejména v oblasti sociální péče, školství nebo zdravotnictví. Část finančních prostředků z restitucí by se tak vrátila občanům prostřednictvím služeb, na nichž se církve podílejí nebo budou podílet.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, máme za sebou už v tuto chvíli třináct měsíců fungování nové vládní koalice. Ta koalice není bez problémů, ale umožňuje nám prosazovat pozitivní a sociálně orientované změny, pro které bychom v jiné politické konstelaci neměli v parlamentu spojence. Jsem přesvědčen o tom, že lidé nechtějí, aby se vláda permanentně hádala. Toho si užili vrchovatě za Nečase a za Kalouska. Vláda má fungovat, vláda má řešit problémy, na něž v minulosti kvůli politickým bitkám nikomu nezbyl čas.

Važme si této šance, šance, kterou nám lidé ve volbách dali, a využijme ji ke zlepšení chodu státu, ke zlepšení jeho pověsti, ke zlepšování sociální situace lidí. Takto stabilní vláda opírající se o pohodlnou většinu v Poslanecké sněmovně i v Senátu se v budoucnu nemusí opakovat. A vnímat by to měli v zájmu občanů i naši koaliční partneři. (Potlesk)

Ten první rok ve vládě, který máme za sebou, jsem se jako premiér za sociální demokracie snažil o obnovení fungujícího státu. O to, abychom lidem vrátili alespoň část víry ve slušnější politiku a alespoň část víry v demokracii. Výsledek roční práce je v tomto směru pozitivní. Společnost se zklidnila. Intenzivním sociálním dialogem udržujeme sociální smír. Ústavní instituce si po letech znovu postupně získávají podporu veřejnosti. Optimismus se pozitivně odráží i v ekonomice, podnikatelských očekáváních a také v konkrétních rozhodnutích investorů.

Vážím si důvěry občanů v naši vládu. Děkuji za ni a slibuji, že budeme v nápravě poměrů v naší zemi důsledně pokračovat. (Potlesk) Za dosavadní spolupráci chci poděkovat i našim koaličním partnerům ANO a KDU-ČSL. Naše strany, které jsou v koalici, mají rozdílnou politickou orientaci, ale přesto dokážeme věcně spolupracovat. Problémem je ale fakt, že se předseda našeho koaličního partnera ANO Andrej Babiš po vstupu do vrcholné politiky, po vstupu do pozice místopředsedy vlády a ministra financí nevzdal svého ekonomického a mediálního vlivu.

Koncentruje tak nyní v jedné osobě politikou, ekonomickou i mediální moc v rozsahu, jaký nemá v naší zemi po roce 1989 obdoby. Dostává se tak díky tomu do permanentního rizika střetu zájmů. Naše zákony týkající se právě střetu zájmů, financování politických stran nebo regulace mediálního trhu, nebyly na nic takového připraveny. O to větší je současná odpovědnost sociální demokracie jako tradiční, vnitřně demokratické a svobodné politické strany. Odpovědnost za udržení demokratických pravidel a podmínek pro svobodnou politickou soutěž. Odpovědnost za to, že naše koaliční vláda bude vždy důsledně hájit veřejný zájem.

Vážené sociální demokratky, vážení sociální demokraté, sociální demokracie by nikdy nemohla fungovat ve vládě bez vaší permanentní pomoci a bez vaší podpory.

 

            Právě tady na sjezdu za to chci poděkovat všem našim řadovým členům, našim poslancům a senátorům, hejtmanům a krajským zastupitelům a našim starostům. Lidem, kteří pracují v našich okresních a krajských výborech.

Chci také poděkovat za kritickou zpětnou vazbu a za otevřenou diskusi, kterou vedeme nad všemi důležitými rozhodnutími. Jako předsedovi vlády mi jak tato kritická zpětná vazba, tak otevřená diskuse velmi pomáhá. Chci, aby sociální demokracie byla i v budoucnu klidnou, ale rozhodnou silou současné vládní koalice. Naše země potřebuje zejména v dnešním světě, zmítaném bezpečnostními a ekonomickými riziky, stabilitu a prosperitu. A my, sociální demokraté, ji ve vládě garantujeme.

Sjezd je místem, kde skládáme jako představitelé sociální demokracie účty. A dovolte mi proto, abych v další části mé sjezdové zprávy chvíli bilancoval. Dovolte mi, abych zmínil, co už se nám podařilo prosadit ve vládě a co už se nám ve vládě podařilo dotáhnout do konce.

Mám tady deset důležitých splněných závazků z volebního programu sociální demokracie. Já myslím, že je důležité, aby to lidé vnímali. Volební programy nejsou cár papíru, na který politické strany zapomenou v okamžiku, kdy se dostanou do vlády.

Sociální demokracie prosadila zvýšení minimální mzdy od 1. ledna letošního roku o 700 Kč. (Potlesk) Prosadili jsme do vládního programu změnu valorizace penzí a také jejich zvýšení 1. ledna. Penze znovu porostou plně podle inflace. (Potlesk)

Poté, kdy minulé vlády platy zaměstnanců veřejného sektoru snižovaly, podařilo se nám navýšit platy hasičů, policistů, lékařů, zdravotních sester, učitelů, pracovníků v sociálních službách o 3,5 % - 5 % od 1. listopadu loňského roku a od 1. ledna roku letošního. (Potlesk)

Dvanáct let se v naší zemi odkládala účinnost zákona o státní službě. Naše vláda přijala potřebnou novelu a zákon v tuto chvíli platí. (Potlesk) Jak už jsem zmínil, dodrželi jsme svůj volební závazek, snížili jsme daň z přidané hodnoty na léky, na knihy z 15 na 10 %. Od 1. ledna letošního roku byly také zrušeny Julínkovy poplatky ve zdravotnictví. Neplatí se u lékaře, neplatí se za recept, neplatí se v nemocnici a zůstal pouze poplatek za pohotovost. (Potlesk)

Náš ministr školství připravil program, který už začal pomáhat obcím, které potřebují rozšířit kapacitu mateřských školek. Pro tento program v příštích letech máme připraveny i peníze z evropských fondů. (Potlesk)

Jsem velmi rád, že ve dvou krajích, které jsou nejvíce zasaženy nezaměstnaností, v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji, se nám v loňském roce podařilo získat nové velké investory. V Moravskoslezském kraji je to firma Hyundai Mobis, v Ústeckém kraji je to firma Nexen, které v těchto krajích postaví nové závody a zaměstnají dohromady více než dva tisíce nových zaměstnanců a příliv investic bude pokračovat i v letošním roce. (Potlesk)

Nezapomněli jsme na rodiny s dětmi. Tak jak sociální demokracie slíbila, obnovili jsme porodné i na druhé dítě ve výši 10 000 Kč a podpořili jsme zvýšení daňových slev na děti. (Potlesk)

A konečně, přijali jsme novelu, která zastavila byznys s chudobou na tzv. sociálních ubytovnách. Schválili jsme pravidla, která znemožňují a stěžují majitelům a podnikatelům těchto ubytoven vysávat prostřednictvím jejich klientů finanční prostředky ze státního rozpočtu. A samozřejmě v legislativě v tomto směru budeme i dále pokračovat. (Potlesk)

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, ve vládě jsme využili příležitosti, opustili jsme chybnou pravicovou politiku plošných škrtů, opustili jsme politiku privatizace funkcí státu. Soustředíme se na podporu zaměstnanosti, hospodářského růstu, sociální soudržnosti, a také zvýšení bezpečnosti občanů. Jak asi víte, důležitou součástí naší prorůstové politiky je urychlení čerpání evropských prostředků. S těmito penězi jsou spojená i nová pracovní místa. Snažíme se zrychlit výstavbu důležité dopravní infrastruktury. V minulých letech stát v naší zemi téměř ztratil schopnost cokoli nového postavit. Pracujeme velmi intenzivně na podpoře exportu. Měníme zákony tak, aby se u nás zlepšilo podnikatelské a investiční prostředí. Naše opatření se už projevují. Projevují se snížením nezaměstnanosti a projevují se tím, že se nám daří udržovat hospodářský růst, který překračuje 2 %.

Ale nejde jenom o statistiku, nejde o ekonomické ukazatele. Pro sociální demokraty je klíčové, aby z růstu ekonomiky profitovaly spravedlivě všechny sociální skupiny. Proto nezapomínáme a nemůžeme ve vládě zapomínat na seniory, na zdravotně postižené, na rodiny s dětmi, nemůžeme zapomínat na samoživitelky, musíme myslet na zaměstnance, na drobné živnostníky, na lidi, kteří pracují ve veřejném sektoru, ve veřejných službách. Na životních podmínkách všech těchto lidí záleží to, jestli naše společnost bude i nadále sociálně soudržná. A kvůli těmto lidem napravujeme chyby v reformách, které je v minulých letech poškozovaly.

V zájmu sociální soudržnosti naší společnosti vedeme sociální dialog. U žádné podstatné reformy nestavíme odbory a zaměstnavatele před hotovou věc. Tripartita se schází každý měsíc, a já jsem rád, že se nám pro rozhodující kroky vlády daří získávat podporu sociálních partnerů. Chci odborům i organizacím zaměstnavatelů poděkovat za dosavadní korektní spolupráci a sociální demokracie v ní chce i nadále pokračovat.

V zájmu sociální soudržnosti vedeme také boj proti daňovým únikům. Pokud někdo okrádá stát na daních, získává tím nepoctivou ekonomickou výhodu. Jsem přesvědčen o tom, že všichni slušní podnikatelé a daňoví poplatníci podpoří naši snahu o omezení daňových podvodů. V koaliční smlouvě jsme se shodli na zavedení elektronické evidence tržeb a dalších krocích, které by měly zlepšit výběr daní. Sociální demokracie je bude důsledně podporovat.

Samostatně chci na tomto místě zmínit zákon o prokazování původu majetku. Sociální demokracie ho prosazovala 25 let. Žádnému z mých předchůdců se ho nepodařilo do legislativy prosadit. Teď poprvé je reálná šance na to, že máme dostatek hlasů v obou komorách parlamentu, abychom zákon o prokazování původu majetku přijali. Je součástí koaliční smlouvy, je součástí vládního programu, a již brzy budeme na vládě projednávat konkrétní návrh z dílny ministerstva financí. Bude to velmi silný nástroj v boji proti legalizaci nepoctivého majetku, a my ho v letošním roce zavedeme.

Vzhledem k tomu, vážené přítelkyně, vážení přátelé, co se dnes odehrává za hranicemi našeho státu, co se odehrává v Evropě, co se odehrává v okolí Evropy, je stále naléhavější otázka bezpečnosti našich občanů a bezpečnosti celé naší země. V minulosti se u nás na bezpečnost příliš nedbalo. Pravicoví politici z ODS a z TOP 09 se uprostřed rozpadajícího státu spoléhali na to, že se nic nestane. A tak se každý rok snižoval rozpočet armády, snižovaly se stavy policistů, škrtalo se v rozpočtech bezpečnostních služeb. Výsledkem byla mj. metanolová aféra a výsledkem mj. byla situace a výbuchy ve Vrběticích. Byl to neuvěřitelný nepořádek, všude, kam se podíváte.

Když jsem se po jmenování do funkce předsedy vlády poprvé setkal s generálním tajemníkem NATO, sdělil mi, že naše armáda neplní celou řadu spojeneckých závazků. V souvislosti s krizí na Ukrajině jsme se ve vládě rozhodli, začít navyšovat výdaje na obranu a stabilizovat naši armádu. Ale doplňujeme také počty policistů. A zlepšujeme ekonomické podmínky pro fungování všech bezpečnostních složek. Děláme také pořádek v obchodování s municí a se zbraněmi. Kontrolujeme konečně pořádně všechny muniční sklady po celé České republice.

Vznikla daňová KOBRA, která se zaměřuje na velkou daňovou kriminalitu. Jsem přesvědčen o tom, že jednoznačně nejlepší pojistkou proti vnějším bezpečnostním rizikům je naše integrace do NATO a Evropské unie.

Po všech hrůzách, které zažívala Evropa ve 20. století, je právě existence Evropské unie tou nejlepší zárukou toho, že se nacionalisté a populisté znovu nepokusí postavit evropské národy proti sobě.

Jsem hrdý na to, že Česká republika i díky sociální demokracii ve vládě konečně změnila postoj vůči Evropě. Naše pověst v Evropě byla hrozivá. Za poslední rok se ji podařilo výrazně zlepšit. Vrátili jsme se do Evropy, vrátili jsme se tam jako aktivní člen, který se chce podílet na další integraci.

Velkou výzvou v bezpečnostní oblasti je pro celou Evropu ukrajinská krize. Nejde tam o občanskou válku, ale o geopolitický konflikt. Od samého počátku jsme trvali a nadále trváme na dodržování mezinárodního práva a na diplomatickém a mírovém řešení celé ukrajinské krize. Odmítli jsme vývoz zbraní na Ukrajinu, protože ten by jen podpořil nebezpečnou iluzi o tom, že tento konflikt lze vyřešit nějakou válkou. Podpořili jsme také jednotný postup Evropské unie, i když to v oblasti hospodářských sankcí nebylo vůbec jednoduché rozhodnutí. A jsem rád, že to byla právě evropská iniciativa, která oživila Minské dohody.

A právě na plnění minských dohod by nyní mělo záviset zvyšování či snižování evropských sankcí vůči Rusku. Ukrajina má nepochybně právo rozhodnout se samostatně a svobodně o své budoucnosti. Čekají ji ale ještě velmi těžké reformy, než se zbaví dědictví zkorumpovaného režimu tamních oligarchů.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, dva roky, které máme za sebou, byly v životě a fungování sociální demokracie nabity událostmi. Velkou část z nich jsem popsal ve své písemné zprávě. Jsem rád, že sociální demokracie všemi minulými zkouškami prošla se ctí, i díky aktivnímu postoji svých řadových členů.

Jsem rád, že pro občany můžeme nyní pracovat ve vládě, za jejíž program a výsledky se rozhodně nemusíme stydět. Držíme slovo, plníme volební program, snažíme se dělat slušnou, ale důslednou politiku, na niž se lidé mohou spolehnout. (Potlesk)

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, taková byla sociální demokracie v uplynulých letech, a věřím, že ještě lepší, silnější a aktivnější bude i v čase, který je před námi. V prvních svobodných volbách v roce 1990 jsme kandidovali s odvážným heslem, Budoucnost má své jméno Sociální demokracie. V roce 2015 jsem o tom přesvědčen silněji, než kdykoli v minulosti. Budoucnost má své jméno Sociální demokracie. (Potlesk)

Děkuji za vaši pozornost a děkuji také za vaši podporu politiky sociální demokracie. (Potlesk)

Blogy