Sdružení nájemníků ČR

Sdružení nájemníků ČR (SON) je jednotnou organizací (občanské sdružení) působící na celém území České republiky. Při uplatňování svých programových cílů využívá též svých poznatků z členství v Mezinárodní unii nájemníků (IUT), spolupráce se státními orgány a orgány samosprávy všech stupňů, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle

PROSAZUJE: oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam; nájemního bydlení pro občany (včetně družstevního) při  jednání s orgány; státní správy a samosprávy a pronajímateli. Poskytuje služby i vlastníkům bytů, kteří byty využívají pro vlastní potřebu. Předkládá vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení.

SON organizuje poradny s cílem poskytnout odborné konzultace s pomoc potřebným v bytové problematice. Je nezávislé na politických stranách, vládě a ostatních subjektech v ČR. Za základ považuje vysoce kvalifikovanou práci opřenou o celoživotní vzdělávání občanů a o rozvoj vědy a techniky využívajících moderních technologií spolu s uplatněním vysoké úrovně řízení. Je připraveno aktivně vystupovat k ochraně právního řádu ČR a jeho účinné aplikace v oblasti bydlení a sociálních služeb.

Kontaktní místa

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language