Křesťansko-sociální platforma ČSSD

Křesťansko-sociální platforma ČSSD je neformálním občanským seskupením členů i nečlenů ČSSD, kteří kladou důraz na ukotvení sociálnědemokratických snah v oblasti, jež přesahuje materiální zájmy každodenního života.

V této oblasti nachází každá společnost jak hodnotové a  mravní zdroje pro své další směřování, tak i perspektivu, ze které může svůj vývoj zpětně reflektovat. Jedním z  důležitých činitelů utvářejících po staletí tuto životní sféru je i náboženství a  intelektuální a  kulturní dědictví s ním spojené.

www.sonapa.cz

Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language