ÚKK

Ústřední kontrolní komise (ÚKK) je vrcholným kontrolním orgánem ČSSD, které přísluší i metodické řízení nižších kontrolních komisí. ÚKK zabezpečuje řádný chod ČSSD ve všech oblastech její činnosti, včetně účelného a hospodárného využívání finančních prostředků a majetku ČSSD. ÚKK sestává z předsedy a 14 členů ÚKK zvolených na KK a schválených Sjezdem ČSSD. Kontrolní činnost se zaměřuje na dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů ČSSD, dodržování Stanov ČSSD a vnitrostranických norem ČSSD, plnění usnesení stranických orgánů, činnost a hospodaření stranických orgánů.

Roman Váňa předseda ÚKK ČSSD

Kontakt na ÚKK ČSSD:

Adresa: Hybernská 7, 110 00 Praha 1
Tajemnice ÚKK ČSSD: Gabriela Kučerová
E-mail: ukk@socdem.cz
Tel: 296 522 239
Aktuality

Archiv novinek

Blogy

Přehled všech blogů

Články a názory

Přehled všech článků

Language